• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

#ZZPUPDATE week 16: Coronacrisis noopt tot herijking arbeidsmarkt, en 20% zzp'ers heeft buffer voor drie maanden

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over het oplaaiende debat over de flexibele arbeidsmarkt, de krappe buffers van veel zzp'ers en IBM Nederland zet zzp'ers het mes op de keel.

Coronacrisis leidt tot nieuwe visie op arbeidsmarkt

De plannen zoals de commissie Borstlap die begin dit jaar presenteerde, hebben door de coronacrisis en de hiermee aangetoonde kwetsbaarheid van flexibele werknemers en zzp’ers nieuwe urgentie gekregen. Met een stevig artikel neemt het FD alvast een voorschot op de discussie. De crisismaatregelen brengen de door Borstlap gesignaleerde tegenstelling tussen insiders en outsiders scherp in beeld, stelt de krant. Terwijl voor mensen in loondienst het salaris gewoon doorloopt, resteert er voor zzp'ers een uitkering op bijstandsniveau.

CNV-voorzitter Piet Fortuin pleit voor sterke inkrimping van de uitzendbranche en wil dat ‘echte zzp’ers’ verplicht gaan bijdragen aan collectieve regelingen. Ook Raymond Puts, directeur van werkgeversorganisatie AWVN, ziet de discussie over zzp-schap versnellen. 'Toen we het een paar weken terug over een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid hadden, riepen de zzp'ers nog dat ze daar niet op zaten te wachten. Nu melden ze zich in groten getale bij de gemeente voor bijstand. Dat gaat ook bij die mensen zelf zijn weerslag hebben.'

Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, vindt dat de crisis zzp'ers met de neus op de feiten drukt: ze zijn ondernemer. ‘Je zou verwachten dat ze de afgelopen jaren in een bloeiende economie een enorme premie hadden kunnen vragen om buffers op te bouwen. Dat blijkt niet het geval. Denk aan kappers die een stoel huren in een kapsalon. Zij merkten weinig verschil met een werknemer. Nu wordt duidelijk hoeveel ondernemersrisico zij hebben overgenomen.’

Hoewel niet iedereen overtuigd is van de noodzaak om de kloof tussen flex en vast te verkleinen, is dit volgens advocaat Johan Zwemmer wel waar het naar toe gaan. Zwemmer, lid van de commissie Borstlap: 'Zzp'ers worden niet aan hun lot overgelaten. Dat trekt ze de kant van werknemers op. Flexwerkers worden nadrukkelijk meegenomen in de NOW, net als andere werknemers. Het functioneert nog niet goed en de minister moet een moreel beroep op werkgevers doen om ze niet aan de kant te zetten. Maar de tendens wijst in de richting van ons advies.' 

CBS publiceert nieuwe cijfers over buffers zzp’ers

We hebben al diverse onderzoeken gezien, waaruit blijkt dat de financiële buffer van veel zzp’ers te wensen overlaat. FNV Zelfstandigen zocht bijvoorbeeld uit dat de helft van de zzp’ers net genoeg buffer heeft opgebouwd om het een maand uit te houden. MoneyMonk publiceerde een enquête waaruit blijkt dat 20% van de zelfstandigen in het geheel geen buffer heeft. En van de zzp’ers die wel een buffer hebben, is dat voor 40% genoeg voor hooguit 3 maanden vooruit.

Nu komt ook het CBS met statistieken, gebaseerd op een grootschalig onderzoek onder zelfstandigen dat eind vorig jaar (dus voor de crisis) werd afgenomen in samenwerking met TNO. Wat blijkt? Een op de vijf zzp'ers  ging er vanuit dat hun buffer toereikend is voor ten hoogste drie maanden. Iets meer dan 40% denkt een jaar of langer rond te kunnen komen zonder inkomen uit het bedrijf. Ongeveer 10% heeft voldoende buffer om 3 tot 6 maanden zonder inkomen door te kunnen komen; 12,5% van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) redt het een half jaar tot 1 jaar; en 15% heeft geen idee hoe lang ze het volhouden zonder inkomsten.

Er zijn duidelijke verschillen te zien in de omvang van de buffers als we kijken naar de sectoren waarin zzp'ers actief zijn. Zzp'ers in transport en logistiek, pedagogische, dienstverlenende en creatieve of taalkundige beroepen zeggen vaak dat ze na drie maanden zonder inkomen door hun geld heen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om taxichauffeurs, sportinstructeurs, kappers, horecaondernemers en kunstenaars. Dit zijn ook de beroepen die in verband met de coronamaatregelen tijdelijk geen of weinig inkomsten hebben.

Zzp'ers in de agrarische sector of de ICT zijn het minst bang voor een tekort. In die sectoren zegt 15% van de zzp'ers binnen drie maanden door de buffer heen te zijn.

Lees hier alle resultaten van het onderzoek.

Of kijk en luister naar de ‘thuisvlog’ hieronder.

 

IBM zet zzp’ers het mes op de keel

In de rubriek ‘onsympathiek gedrag’ van grote bedrijven. IBM Nederland heeft een groep zzp'ers en leveranciers gevraagd om hun tarieven te verlagen met 25%. Vanwege de coronacrisis natuurlijk. Het technologiebedrijf zegt de maatregel te betreuren, maar niet anders te kunnen. De stap is 'puur en alleen strategisch noodzakelijk', staat in een e-mail die in handen is van RTL Z. En jawel, de verlaging is nodig om te voorkomen dat 'contracten beëindigd worden'.

De ontvangers dienen per ommegaande te reageren. Hopelijk zijn het vooral ict’ers met genoeg financiële buffer om op hun gemak rond te kunnen kijken naar andere opdrachtgevers.

Hieronder lees je verder nog het laatste nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl:

Blogs

ZZP Agenda