• Laatste update:
 • Plaatsingsdatum:
 • Leestijd: 5 min

Zzp'ers in de zorg ontvangen zorgbonus vanwege hun werk tijdens de coronapandemie

De afgelopen dagen is duidelijk geworden op welke manier zzp’ers in de zorg in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige bonus van € 1000,- netto, waarmee de overheid invulling geeft aan de wens van de Tweede Kamer en de samenleving om zorgmedewerkers te belonen voor hun inzet tijdens de coronapandemie.

Wie komen voor de bonus in aanmerking?

De focus ligt op zorgprofessionals en ondersteunend personeel die tussen 1 maart en 1 september 2020 zorg hebben geleverd aan patiënten en cliënten die besmet waren met COVID-19. Het maakt hierbij niet uit of je dit parttime of fulltime gedaan hebt. Zorgprofessionals worden voor de bonus voorgedragen door de zorginstellingen. Ook als je niet in directe zin zorg bij corona besmetting geboden hebt, maar wel ondersteunend bent geweest, kun je in aanmerking komen voor de zorgbonus. 

De overheid heeft lijsten samengesteld van beroepen die wèl en beroepen die niet voor de bonus in aanmerking komen. Beide lijsten vind je hier.

Op deze lijst met beroepen die wel voor de bonus in aanmerking komen, staan onder andere de volgende beroepen:

 • verpleegkundigen (niveau 4 en hoger)
 • verzorgenden (niveau 3)
 • helpenden (niveau 2)
 • zorghulp (niveau 1)
 • doktersassistenten,
 • anesthesiemedewerkers
 • operatieassistenten,
 • ambulancepersoneel
 • praktijkondersteuners
 • huisarts,
 • jeugdgezondheidszorgmedewerkers
 • jeugd-en gezinsprofessionals
 • artsen in opleiding,
 • sociaal-pedagogisch medewerkers
 • huishoudelijke hulpen en schoonmakers in zorginstellingen.

Omdat het niet mogelijk is om voor hele beroepsgroepen te bepalen of ze wel of niet in aanraking zijn geweest met corona tijdens hun werkzaamheden, ligt hier ook een taak voor zorgorganisaties. Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het geval zorgprofessionals tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling voor COVID-19 patiënten. 'Het betreft hier een afweging van de zorgaanbieder,' aldus de overheid.

Voorwaarden zorgbonus

De regeling van de zorgbonus sluit zorgprofessionals uit die meer verdienen dan twee keer modaal. Voor mensen in een voltijds dienstverband is dit € 73.000 of hoger aan inkomen per jaar. Voor zzp’ers zijn maximale uurtarieven vastgesteld. Dit houdt in dat er een bruto uurtarief geldt van € 88,90 inclusief btw, oftewel € 72,- per uur zonder btw.

Alleen zorgorganisaties die uit minimaal 2 personen bestaan kunnen een aanvraag doen. Zzp’ers kunnen de bonus dus niet zelf aanvragen, maar zijn daarvoor afhankelijk van de organisatie die hen inhuurt. De bonusregeling is niet voor PGB-zorgverleners. Voor deze groep wordt nog een regeling gemaakt.

Ook zorgprofessionals voor wie het werk (tijdelijk) stil of op een lager niveau is komen te liggen als gevolg van COVID-19. Dit geldt zowel voor individuele professionals uit bovenstaande beroepenlijst, als voor beroepsgroepen die als geheel veelal minder werk hebben gehad.

Personeel in staffuncties en facilitair personeel van zorginstellingen vallen buiten de bedoeling van de bonusregeling, tenzij zij zich hebben ingezet voor het leveren van zorg aan COVID-19 patiënten. Denk aan fysiotherapeuten die revalidatiezorg hebben geleverd of de assistent van de dermatoloog die is gaan meehelpen op de COVID-19 verpleegafdeling.

Loket opent op 1 oktober

Denk je in aanmerking te komen voor de bonus? Dan kunnen zorgaanbieders (werkgevers en opdrachtgevers in de zorg) via een loket de bonus voor je aanvragen. Dit loket opent 1 oktober 2020 en zorgorganisaties kunnen hun aanvragen indienen tot en met 29 oktober 2020, 23.59 uur. Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt dat is te vinden op www.dus-i.nl. Uit dit formulier blijkt welke gegevens de zorgorganisatie moet aanleveren.

Het zijn de zorgorganisaties die bepalen welke medewerkers en zzp'ers voor de bonus in aanmerking. De minister besluit binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Als de zorgorganisatie tot het laatste moment wacht, weet je dus uiterlijk op woensdag 27 januari 2021 of de zorgbonus wordt toegekend. Als de zorgaanbieder de bonus heeft ontvangen, moet deze het geld zo spoedig mogelijk - in ieder geval binnen 5 maanden - overmaken. In het slechtste geval kan het dus tot eind juni 2021 duren voordat jij het geld op je rekening hebt staan.

Hoe zit dat fiscaal?

De zorgbonus wordt belastingtechnisch gezien als inkomen en hierover moet je dus ook belasting betaling. Voor alle inhuur van derden, waaronder zzp'ers, geldt dat het bruto bedrag op € 1750 per persoon zal worden gesteld. Als zzp’er zal jij zelf de belasting af moeten dragen van dat bedrag. Dit gebeurt bij jouw aangifte het jaar erop. De bonus zal gezien worden als omzet en uiteindelijk – na aftrek van kosten – als inkomen. (Bron: Solopartners)

Update

De termijn voor het aanvragen van de zorgbonus is - na verlengingen - per dinsdag 10 november verstreken. Ben jij zzp'er in de zorg en heb je je bonus ontvangen? Dan heb je geluk gehad. In de praktijk is het aanvragen van de zorgbonus voor zzp'ers namelijk problematisch gebleken, zo meldt Solopartners. Zorginstellingen willen de bonus alleen voor het eigen (vaste) personeel aanvragen en niet voor zzp'ers en andere flexkrachten. Voor zzp’ers die eigen cliënten hebben, zoals bij een eigen contract, niet-gecontracteerde zorg of het PGB, is nog steeds niet duidelijk hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een zorgbonus. Als hier iets over te melden is lees je het op onze website. Volg hier de ontwikkelingen.

Contouren bonusregeling zorgmedewerkers

De afgelopen dagen is duidelijk geworden op welke manier zzp’ers in de zorg in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige bonus van € 1000,- netto, waarmee de overheid invulling geeft aan de wens van de Tweede Kamer en de samenleving om zorgmedewerkers te belonen voor hun inzet tijdens de coronapandemie.

Wie komen voor de bonus in aanmerking?

De focus ligt op zorgprofessionals en ondersteunend personeel die tussen 1 maart en 1 september 2020 zorg hebben geleverd aan patiënten en cliënten die besmet waren met COVID-19. Het maakt hierbij niet uit of je dit parttime of fulltime gedaan hebt. Zorgprofessionals worden voor de bonus voorgedragen door de zorginstellingen. Ook als je niet in directe zin zorg bij corona besmetting geboden hebt, maar wel ondersteunend bent geweest, kun je in aanmerking komen voor de zorgbonus. 

De overheid heeft lijsten samengesteld van beroepen die wèl en beroepen die niet voor de bonus in aanmerking komen. Beide lijsten vind je hier.

Op deze lijst met beroepen die wel voor de bonus in aanmerking komen, staan onder andere de volgende beroepen:

 • verpleegkundigen (niveau 4 en hoger)
 • verzorgenden (niveau 3)
 • helpenden (niveau 2)
 • zorghulp (niveau 1)
 • doktersassistenten,
 • anesthesiemedewerkers
 • operatieassistenten,
 • ambulancepersoneel
 • praktijkondersteuners
 • huisarts,
 • jeugdgezondheidszorgmedewerkers
 • jeugd-en gezinsprofessionals
 • artsen in opleiding,
 • sociaal-pedagogisch medewerkers
 • huishoudelijke hulpen en schoonmakers in zorginstellingen.

Omdat het niet mogelijk is om voor hele beroepsgroepen te bepalen of ze wel of niet in aanraking zijn geweest met corona tijdens hun werkzaamheden, ligt hier ook een taak voor zorgorganisaties. Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het geval zorgprofessionals tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling voor COVID-19 patiënten. 'Het betreft hier een afweging van de zorgaanbieder,' aldus de overheid.

Voorwaarden zorgbonus

De regeling van de zorgbonus sluit zorgprofessionals uit die meer verdienen dan twee keer modaal. Voor mensen in een voltijds dienstverband is dit € 73.000 of hoger aan inkomen per jaar. Voor zzp’ers zijn maximale uurtarieven vastgesteld. Dit houdt in dat er een bruto uurtarief geldt van € 88,90 inclusief btw, oftewel € 72,- per uur zonder btw.

Alleen zorgorganisaties die uit minimaal 2 personen bestaan kunnen een aanvraag doen. Zzp’ers kunnen de bonus dus niet zelf aanvragen, maar zijn daarvoor afhankelijk van de organisatie die hen inhuurt. De bonusregeling is niet voor PGB-zorgverleners. Voor deze groep wordt nog een regeling gemaakt.

Ook zorgprofessionals voor wie het werk (tijdelijk) stil of op een lager niveau is komen te liggen als gevolg van COVID-19. Dit geldt zowel voor individuele professionals uit bovenstaande beroepenlijst, als voor beroepsgroepen die als geheel veelal minder werk hebben gehad.

Personeel in staffuncties en facilitair personeel van zorginstellingen vallen buiten de bedoeling van de bonusregeling, tenzij zij zich hebben ingezet voor het leveren van zorg aan COVID-19 patiënten. Denk aan fysiotherapeuten die revalidatiezorg hebben geleverd of de assistent van de dermatoloog die is gaan meehelpen op de COVID-19 verpleegafdeling.

Loket opent op 1 oktober

Denk je in aanmerking te komen voor de bonus? Dan kunnen zorgaanbieders (werkgevers en opdrachtgevers in de zorg) via een loket de bonus voor je aanvragen. Dit loket opent 1 oktober 2020 en zorgorganisaties kunnen hun aanvragen indienen tot en met 29 oktober 2020, 23.59 uur. Voor de aanvraag wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt dat is te vinden op www.dus-i.nl. Uit dit formulier blijkt welke gegevens de zorgorganisatie moet aanleveren.

Het zijn de zorgorganisaties die bepalen welke medewerkers en zzp'ers voor de bonus in aanmerking. De minister besluit binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. Als de zorgorganisatie tot het laatste moment wacht, weet je dus uiterlijk op woensdag 27 januari 2021 of de zorgbonus wordt toegekend. Als de zorgaanbieder de bonus heeft ontvangen, moet deze het geld zo spoedig mogelijk - in ieder geval binnen 5 maanden - overmaken. In het slechtste geval kan het dus tot eind juni 2021 duren voordat jij het geld op je rekening hebt staan.

Hoe zit dat fiscaal?

De zorgbonus wordt belastingtechnisch gezien als inkomen en hierover moet je dus ook belasting betaling. Voor alle inhuur van derden, waaronder zzp'ers, geldt dat het bruto bedrag op € 1750 per persoon zal worden gesteld. Als zzp’er zal jij zelf de belasting af moeten dragen van dat bedrag. Dit gebeurt bij jouw aangifte het jaar erop. De bonus zal gezien worden als omzet en uiteindelijk – na aftrek van kosten – als inkomen. (Bron: Solopartners)

Update 10/11/2020

De termijn voor het aanvragen van de zorgbonus is (na verlenging) per 10 november verstreken. Ben jij zzp'er en heb je de bonus ontvangen? Dan heb je gelukt gehad. In de praktijk is het aanvragen van de zorgbonus voor zzp'ers problematisch gebleken, meldt Solopartners. Diverse zorginstellingen hebben alleen aanvragen ingediend voor het eigen (vaste) personeel en niet voor zzp'ers en andere flexkrachten. Voor zzp’ers die eigen cliënten hebben, zoals bij een eigen contract, niet-gecontracteerde zorg of het PGB, is nog steeds niet duidelijk hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een zorgbonus. Als hier iets over te melden is lees je het op onze website.

Bezoek ons coronavirus dossier

Onze partners

Hulp bij jouw boekhouding?

Hulp bij jouw boekhouding?

Wil je zeker zijn dat je alle aftrekposten gebruikt als zzp'er? Bespaar kosten door je boekhouding zelf te doen met begeleiding van een ervaren boekhouder.

Fiscale hulp?

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

 • Welke kosten zijn aftrekbaar?
 • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?