• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 52: Zzp’ers denken na op proces over coronasteun en CDA’ers op zzp-dossier

Ikwordzzper praat je bij. Deze week:

Zzp'ers zinnen op proefproces over coronasteun wegens discriminatie

Onder zzp'ers groeit de animo voor een proefproces tegen de staat wegens ongelijke behandeling bij de verstrekking van coronasteun. Omdat een lockdown geen normaal bedrijfsrisico is, vergoedt de overheid salarissen van werknemers bij stilgelegde bedrijven tot € 10.000 per maand, terwijl zzp'ers hun hand moeten ophouden voor een bijstandsuitkering bij de gemeente.

De zzp’ers zijn onderling echter verdeeld. Er is sympathie voor de aandacht die een rechtszaak zou opleveren voor de oneerlijk geachte behandeling van zelfstandigen. Maar bij goed verdienende zzp’ers is er ook huiver om geassocieerd te worden met 'zielige' gevallen.

Zzp'ers konden tot oktober een beroep doen op de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. In de verwachting dat de druk minder zou worden, kwam toen de bijzondere bijstand voor zelfstandigen (BBZ) terug. Het uitkeringsbedrag is vergelijkbaar met dat van de Tozo-regeling, maar de gemeenten moeten wel toetsen of een onderneming levensvatbaar is.

Volgens het kabinet moet de steun in deze fase terechtkomen bij zzp’ers die na het stoppen met de maatregelen hun onderneming kunnen voortzetten. Dat onderscheid wordt echter niet gemaakt bij andere regelingen. De loonsteun (NOW) en de vaste-lastenvergoeding (TVL) zijn zelfs verruimd, zonder bijkomende eisen.

Bovendien moeten zelfstandigen, afhankelijk van de manier waarop gemeenten de instructies van het ministerie hanteren en hun hebben en houden op tafel leggen om te bewijzen dat er nog muziek zit in hun onderneming. Zo vraag gemeente Den Haag naar de cataloguswaarde van de auto en de gemeente Den Burgh op Texel naar de jongste aanslag in de rioolrechten. Niet elke gemeente neemt de oproep van het kabinet om soepel en ruimhartig te zijn dus ter harte.

Bron en lees het volledige artikel op: FD

Wetswijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2022

Het nieuwe jaar brengt een aantal wetswijzigingen en nieuwe wetten met zich mee. De zelfstandigenaftrek daalt en dat betekent minder belastingvoordeel. Daarnaast worden alle woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd in het Handelsregister. Je kunt gebruik maken van een aantal veranderende subsidieregelingen wanneer je van plan bent je bedrijf te verduurzamen.

Bron: KvK

Opleiding voor zzp’ers

Er is een nieuwe opleiding voor scholieren die van ondernemen houden: de Start-up School. Jongeren kunnen er drie jaar ondernemen en krijgen naderhand een mbo-diploma. In februari 2022 gaat de opleiding van start in Eindhoven.

Zo’n veertig bedrijven in Brainport Eindhoven doen mee. Zij doen dat in samenwerking met Summa College, een mbo-instelling in de Brabantse hoofdstad.

Er is plek voor 25 leerlingen per jaar op de Start-up School. Die strijkt neer in bedrijfsverzamelgebouw Microlab op Strijp-S, het oude Philipspand waar ook veel zzp’ers huizen.

Het mbo-programma is niet een cursus over ondernemen, waar er al een aantal van zijn, maar juist heel praktijkgericht. De bedoeling is dat scholieren echt hun eigen bedrijf op poten zetten. Daarbij vormen de opleidingsjaren de verschillende startfases van een bedrijf. Zo wordt in jaar drie het bedrijf bijvoorbeeld ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bron: Ondernemen & Internet

CDA’ers op de twee sleutelposities in het zzp-dossier

De politieke kleur van bewindslieden kan veel impact hebben op de uitvoering van het zzp-beleid.

Het CDA gaat zowel de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als de staatssecretaris ‘Fiscaliteit’ op het Ministerie van Financiën leveren in het nieuwe kabinet. De partij neemt zo de twee sleutelposities in het zzp-dossier over van het D66 duo Koolmees/Vijlbrief. Dat is gisteren bekend geworden.

De politieke kleur van wie deze posities invult is relevant, ook al omdat het coalitieakkoord op een aantal belangrijke onderdelen in het zzp-dossier nog weinig concreet is. Dat geeft de nieuwe bewindslieden de nodige ruimte.

Begin januari wordt duidelijk wie op de posten gaat komen.

Bron: Zipconomy

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Agenda