• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 2 min

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) maakt aanspraak op SER-zetel

Historie

In september 2020 werd de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) opgericht met als doel om de belangen van leden van diverse vereniging van zelfstandige ondernemers te vertegenwoordigen. Zo worden ook de leden van Het Ondernemerscollectief door VZN vertegenwoordigd in Den Haag. En met succes geeft Martijn Pennekamp, oprichter van het collectief aan. Afgelopen jaar is VZN betrokken bij verschillende onderwerpen zoals de coronamaatregelen als Tozo en TVL, maar ook wordt op het gebied van wetgevingsvraagstukken wordt regelmatig een beroep gedaan op de VZN.

100.000 zelfstandige leden

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) maakt aanspraak op een zetel in de Sociaal-Economische Raad (SER). Aan de uitspraak van de Tweede Kamer dat zelfstandigen een eigenstandige en gelijkwaardige positie in de SER verdienen, kan invulling worden gegeven door een zetel aan VZN toe te kennen. VZN is een onafhankelijke, representatieve zzp-organisatie met 100.000 aangesloten zelfstandigen.

Uitnodiging SER-zetel

Onlangs heeft de SER maatschappelijke organisaties uitgenodigd om zich te melden als zij aanspraak menen te maken op een SER-zetel. VZN heeft in een brief aan de SER laten weten aanspraak te maken op zo’n zetel. Als onafhankelijke organisatie van zelfstandige ondernemers meent VZN een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan vernieuwende oplossingen voor de arbeidsmarkt en het sociaal stelsel, met een breed draagvlak onder de 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland.

Met de vorig jaar breed aangenomen Tweede Kamermotie Tielen/Palland/Van Weyenberg voor een eigenstandige en gelijkwaardige plek van zelfstandigen binnen de polder verwacht VZN dat haar aanspraak op een eigen SER-zetel zal worden gehonoreerd.

Volg deze link om meer te komen te weten over de VZN en haar standpunten.

Volg deze link om meer te komen te weten over Het Ondernemerscollectief.

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

ZZP Agenda