• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 7: vele zzp’ers kampen met betalingsachterstanden en schulden en Radar doet oproep aan zzp’ers over problemen bij belastingaangifte

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Grote groep zzp’ers kampt met betalingsachterstanden en schulden

Er zijn na twee jaren van coronapandemie grote groepen zzp’ers die met betalingsachterstanden en schulden kampen en daardoor in de financiële problemen zitten. Dit stelt de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), dat het kabinet oproept om met maatwerkoplossingen voor deze zelfstandig ondernemers te komen. VZN behartigt ook de belangen van de leden van Het Ondernemerscollectief.

Na twee jaar van beperkende maatregelen en terugkerende lockdowns hebben veel zzp’ers geen buffer meer om financiële klappen op te vangen. VZN wil dat er een adempauze wordt ingelast, zodat de betreffende zelfstandigen uitstel van betaling krijgen om hun bedrijf weer op de rit te krijgen. Een andere oplossing ziet VZN in het omzetten van betalingsachterstanden bij de Belastingdienst in een achtergestelde lening. De landelijke stem voor zelfstandig ondernemers constateert ook dat het voor zzp’ers en andere zelfstandigen bijzonder lastig is om een overbruggingskrediet bij met name grote banken aan te vragen.

Bron: BNR

Schoonmaakbranche: bijna 2.000 nieuwe bedrijven, 75% is zzp’er

Er zijn in 2021 bijna 2.000 nieuwe schoonmaakbedrijven bijgekomen. Op 1 januari 2022 stond de teller op 19.615 schoonmaakbedrijven. Maar liefst 75% van de huidige ondernemingen in deze branche (14.616 in aantal) is zzp’er. Dit blijft uit cijfers van het CBS. Als je kijkt naar het aantal zzp’ers onder de nieuwe schoonmaakbedrijven in het afgelopen jaar, ligt dit percentage nóg hoger. 90% van de nieuwe bedrijven in 2021 bestond uit eenmanszaken.    

Het aantal geregistreerde schoonmaakbedrijven is sinds 2009 meer dan verdubbeld. Destijds telde Nederland 9.405 ondernemingen in de schoonmaakbranche. Het aandeel zzp’ers neemt al jaren toe. In 2007 was 56% een eenmanszaak zonder personeel, nu 15 jaar later is dit 75%. In absolute zin zijn er bijna 100.000 zzp’ers in de schoonmaakbranche bijgekomen sinds 2007.  

Bronnen: Service Management en Clean Totaal

Radar doet oproep aan zzp’ers over problemen bij belastingaangifte

Radar, het consumentenprogramma van AVROTROS, is bezig een dossier aan te leggen over problemen die zzp’ers ervaren bij hun belastingaangifte. Radar heeft de afgelopen tijd diverse signalen ontvangen dat zelfstandig ondernemers aangifteproblemen hebben, zoals te laat bij de Belastingdienst aangekomen aangiftes die wél op tijd zijn verstuurd.

Radar doet een oproep aan zzp’ers die de afgelopen 12 maanden een probleem met hun aangifte hebben gehad. Zij kunnen een formulier invullen, waarbij ze enkele vragen moeten beantwoorden. Vragen als: Met wat voor belastingaangifte(s) heb je problemen ervaren? Heb je bij deze aangifte(s) gebruikgemaakt van het nieuwe portaal ‘Mijn Belastingdienst zakelijk?’ en Welke problemen heb je ervaren? De verkregen informatie wordt door het consumentenprogramma gebruikt om vervolgvragen aan de Belastingdienst te stellen en de problemen inzichtelijk te maken.    

Bron: Radar

Forse groei starters en veel minder faillissementen

Het aantal bedrijven in Nederland is in 2021 gestegen met 120.521 tot in totaal 2.199.387. Dit is een stijging van 6%. Een groot deel van de groei in het afgelopen jaar komt op het conto van het aantal fulltime zzp’ers: 83.468. Opvallend is verder dat zowel bij de starters als gevestigde ondernemers een groei te zien is van het aantal vrouwen.

Deze cijfers komen naar voren in het KvK Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek 2021. De toename van ruim 83.000 fulltime zzp’ers betekent een groei van 7%, waar het aantal mkb’ers in 2021 vrijwel gelijk is gebleven. Het aantal faillissementen in 2021 (1.535) is ten opzichte van 2020 met 41% gedaald. Volgens de KvK komt dit lage aantal faillissementen vooral door de steunmaatregelen van de overheid, maar dient wel rekening te worden gehouden met een inhaalslag aan faillissementen in 2022.

De grootste groei van het aantal starters in 2021 zit in de sectoren gezondheid (+27%), bouw (+19%), logistiek (+19%) en horeca (+15%). Binnen de logistiek is een stijging te zien van zzp taxichauffeurs, koeriers en goederenvervoerders over de weg. De groei in de gezondheidszorg zit vooral bij de ondersteuning en begeleiding van gehandicapten, maatschappelijk werk, welzijnswerk voor ouderen en de kinderopvang.       

Bron: KvK

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Doorloop ons zzp stappenplan

Doorloop ons zzp stappenplan

Ga je starten? Doorloop ons zzp stappenplan zodat je niets vergeet!