• Laatste update:
 • Plaatsingsdatum:
 • Leestijd: 4 min

Prinsjesdag 2020: dit gaat voor jou als zzp’er veranderen in 2021

In een jaar kan er veel veranderen. Stonden een jaar geleden alle seinen voor de Nederlandse economie nog op groen, deze Prinsjesdag zijn de vooruitzichten een stuk minder rooskleurig. Het coronavirus trok over de wereld en liet ook in ons land diepe sporen na in de samenleving.

Economische groei 3,5%

Hoewel de tijden voor veel bedrijven en ondernemers momenteel onzeker zijn, is er ook reden tot optimisme. Na de enorme dip door de coronacris dit jaar, rekent het CBP voor 2021 op een economische groei van 3,5%. Dit wel onder voorbehoud dat de tweede grote coronagolf uitblijft. Komt die toch, dan kunnen alle prognoses direct in de prullenbak.

Mede dankzij het derde steunpakket komt de werkloosheid op 5,9% in plaats van de eerder gevreesde 6,5%. Het begrotingstekort in 2021 wordt geraamd op € 43,5 miljard. Dat is waarschijnlijk minder dan het tekort van dit jaar, maar in 2018 en 2019 waren er nog overschotten.

Update 05/11/2020: De Europese Commissie gaat voor 2021 uit van een plus van 2,3%, gevolgd door 2% groei in 2022. Daarmee is de prognose uit Brussel minder optimistisch dan die van het Centraal Planbureau (CPB).

Overzicht maatregelen

Een groot deel van de maatregelen die de overheid wil nemen om de gevolgen van de crisis te beteugelen, lekten al eerder uit. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

 • De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers wordt versneld afgebouwd. Aanvankelijk zou de aftrek in stappen worden afgebouwd tot € 5.000 in 2028. Dat wordt nu een afbouw tot € 3.200. Dat betekent concreet voor 2021 dat de zelfstandigenaftrek € 6.670 zal bedragen, waar dit in 2020 nog € 7.030 is. Door de zelfstandigenaftrek te verlagen wordt het fiscale verschil tussen zzp’ers en werknemers kleiner. De verlaging van de aftrek wordt de eerste twee jaar nog wel gecompenseerd met een verhoging van de arbeidskorting, waar alle werkenden van profiteren.

 • Daarnaast daalt het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting met circa 0,2%. Omdat zzp’ers profiteren van zowel de hogere arbeidskorting als het lagere tarief van de inkomstenbelasting, gaan zij er - ondanks het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek - onder de streep niet op achteruit. Dit terwijl werknemers in loondienst er juist wat op vooruitgaan.

 • De fiscale voordelen voor leaserijders van elektrische auto’s worden verder afgebouwd. Betaal je met een elektrische auto nu nog 8% bijtelling, in 2021 gaat dit omhoog naar 12%. Het lage bijtellingstarief geldt voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde tot € 45.000. Is de auto duurder, dan betaal je over dit bedrag het hoge bijtellingstarief van 22%. Voor elektrische auto’s met zonnepanelen zal de bijtelling voor de gehele cataloguswaarde gelden; er is dus geen cap. Dit type elektrische auto kent daardoor dus een lagere bijtelling.

 • De eerder beloofde verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven gaat niet door. Daarnaast wordt belastingontwijking harder aangepakt.

 • De winstbelasting voor kleine bedrijven (de vennootschapsbelasting of Vpb) gaat omlaag: van 16,5% naar 15%. Tegelijk wordt de grens voor het lage tarief van de winstbelasting in stapjes verhoogd van 2 ton naar 4 ton in 2022.

 • Er komt een nieuwe belastingaftrek, speciaal bedoeld om ondernemers aan te moedigen om te blijven investeren, ondanks de onzekere economische omstandigheden. Deze Baangerelateerde Investerings Korting (BIK) houdt in dat investeringen kunnen worden afgetrokken van de loonheffing.

 • Zorgpersoneel krijgt in 2021 opnieuw een eenmalige bonus, ditmaal van € 500. Binnen de zorgbegroting wordt daarnaast 100 miljoen vrijgemaakt om de werk- en regeldruk te verminderen.

 • Wanneer je TOGS of TVL hebt ontvangen als zzp'er dan hoeft je hierover geen inkomstenbelasting te betalen.

 • Heb je als zorgbonus ontvangen als zzp'ers dan hoeft je daarover geen inkomstenbelasting te betalen.

 • De premie bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) wordt verhoogd met 0,3% naar 5,75%.

Bereken je netto inkomen

Ben je benieuwd wat je netto overhoudt als zzp'er. Bookmark dan onze netto inkomen calculator waar je snel kunt uitrekenen wat je netto mag besteden van jouw inkomen als ondernemer. Zodra de maatregelen zijn doorgevoerd in de wet- en regelgeving, passen we de calculator aan.

Wat hou ik netto over als zzp'er?

Wat hou ik netto over als zzp'er?

Wil je snel weten wat je netto over zal houden als zzp'er? Bereken je besteedbaar inkomen via onze netto inkomen calculator!

Onze partners