• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 4: Extra tijd voor aanvraag TVL en nieuwe hoop voor afscherming privégegevens

Ikwordzzper praat je bij. Deze week:

Meer tijd voor aanvraag TVL

Zzp’ers krijgen 2 weken langer om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal van 2021 aan te vragen. Het loket sluit op 11 februari 2022 om 17.00 uur. Aanleiding voor deze langere openstelling is de goedkeuring van de Europese Commissie voor de eenmalige verlaging van de omzetverliesdrempel van 30 naar 20%. Deze aanpassing van de TVL is afgelopen week gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor het 4e kwartaal van 2021 heeft het kabinet de omzetverliesdrempel eenmalig verlaagd. Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021 moet een onderneming minimaal 20% omzetverlies hebben, in vergelijking met de referentieperiode. Hiervoor mag een ondernemer kiezen tussen het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

Vanwege de onzekerheid over de nieuwe virusvariant kondigde het kabinet zaterdag 18 december 2021 een lockdown aan. Deze lockdown ging zondag 19 december 2021 direct in. Ondernemers en zzp’ers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimde het kabinet op 21 december 2021 het economisch steunpakket voor het 4e kwartaal van 2021 om extra ondersteuning te bieden. Zzp’er krijgen nu dus 2 weken extra om de TVL-subsidie aan te vragen. Op deze manier staat de regeling 8 weken open zoals ook bij vorige openstellingen het geval was.

Bron: CM

Steunregeling voor zzp’ers niet verder versoepeld

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is niet van plan om de Bbz-regeling voor zzp’ers in verband met de coronacrisis verder te versoepelen. In de regeling is tot 1 april 2022 in elk geval de vermogenstoets van de baan.

Schouten antwoordt hiermee op vragen van PvdA-Kamerlid Nijboer over belemmeringen die zzp’ers ervaren bij het aanvragen van coronasteun. Hij wilde weten of zelfstandigen inderdaad lastiger steun kunnen aanvragen door het invoeren van een levensvatbaarheidstoets en de kostendelersnorm bij de regeling Bbz en vreesde problemen.

Volgens de minister zijn de eerste signalen dat gemeenten op dit moment voldoende ondersteuning kunnen bieden aan ondernemers. Er lijkt met de huidige instroom voldoende capaciteit beschikbaar te zijn om aanvragen binnen afzienbare tijd in behandeling te nemen en af te handelen.

Het kabinet heeft samen met de VNG geconcludeerd dat voortzetting van het vereenvoudigd Bbz zonder de vermogenstoets, maar met de levensvatbaarheidstoets en kostendelersnorm, het beste past bij de huidige situatie. Niet-levensvatbare zzp-ondernemingen kunnen vanuit gemeenten inkomensondersteuning krijgen met voorwaarde van bedrijfsbeëindiging en heroriëntatie richting andere (bedrijfs)activiteiten.

Bron: AV Accountancy

Waarom zijn privégegevens van zzp’ers nog steeds te vinden bij de KvK? 

Privégegevens zijn te makkelijk vindbaar via het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met twee muisklikken kun je moeiteloos iemands adres achterhalen. Zorgwekkend wanneer mensen kwade bedoelingen hebben. Zo zijn er meermaals privégegevens van kabinetsleden naar buiten gebracht door bijvoorbeeld tegenstanders van het coronabeleid van de overheid. Hierdoor voelden de kabinetsleden zich dermate bedreigd dat ze nu bezig zijn om doxing strafbaar te stellen. Dit biedt weer kansen voor zzp’ers van wie het woonadres gelijk is aan het bedrijfsadres

Doxing is het verzamelen of openbaar maken van bijvoorbeeld iemands telefoonnummer of adres. Het doel hiervan is om de persoon te intimideren of te belemmeren in zijn of haar functie. Hierbij kan het ook gaan om informatie die al op andere plekken te vinden is zoals in overheidsregisters als het Kadaster en het Handelsregister.

Het Handelsregister is een op last van de overheid ingesteld register. Je schrijft je in bij de KvK als je bijvoorbeeld zzp’er bent. Hier heb je geen invloed op. Je kunt er niet voor kiezen om je adresgegevens af te schermen. Er is alleen één uitzondering mogelijk bij het Kadaster en de Kamer van Koophandel. Als je ernstig bedreigd of beveiligd wordt, mogen je gegevens worden afgeschermd. Maar dan is het vaak al te laat.

Mensen met een publieke functie krijgen regelmatig te maken met bedreigingen doordat hun adressen online gedeeld worden. Begin deze maand stond er een man met een fakkel voor het huis van minister van Financiën Sigrid Kaag. Het adres kwam uit het Kadaster.

Wellicht dat de kabinetsleden, nu ze zelf de ernst van de situatie ervaren, wel door gaan drukken en woonadressen van zzp’ers gaan afschermen.

Bron: POW

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Blogs

ZZP Agenda

Geen antwoord op jouw vraag gevonden?

Zoek hieronder in de 1600 artikelen die wij beschikbaar hebben naar het antwoord op jouw vraag.