• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 18: Eén op drie zzp’ers heeft maar één opdrachtgever, zzp-beveiliger rekent zich te rijk en kosten besparen met rechtstreekse inhuur zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Eén op de drie zzp’ers heeft maar één opdrachtgever

Ongeveer één op de drie zzp’ers in Nederland heeft slechts één opdrachtgever. Dit stelt Boekhouder.nl, dat hier onderzoek naar heeft verricht aan de hand van CBS-cijfers. In de sector logiesverstrekking (hotels, campings, B&B) werken de meeste zzp’ers uitsluitend voor één opdrachtgever: 70%. De top-5 wordt gecompleteerd door de sectoren detailhandel (58%), telecommunicatie (58%), voedings- en genotmiddelenindustrie en eet- en drinkgelegenheden. Als de opdrachtgever wegvalt, heeft de zzp’er direct geen inkomen meer.

Het is niet verboden om als kleine zelfstandige voor slechts één opdrachtgever te werken, mits de zzp’er kan aantonen dat hij zelf bepaalt hoe, waar en wanneer hij of zij werk verricht. Als dit niet het geval is, wordt de zzp'er beschouwd als schijnzelfstandige en behoort de opdrachtgever hem of haar in loondienst te nemen. Volgens de onderzoekers is het zeker in de branche logiesverstrekking moeilijk voor te stellen dat ingehuurde zzp’ers hun dagen daadwerkelijk zelf mogen indelen.

Lees ook het artikel: Aan de slag als deeltijd-zzp’er? Hier moet je op letten!

Een reden dat veel zzp’ers maar één opdrachtgever hebben, is dat bijna 30% van de zelfstandigen deels ook (nog) in loondienst is. Zij zijn parttime-zzp’er. Ze hebben minder tijd, maar voelen ook minder noodzaak om meer opdrachtgevers te zoeken. “Je zou zelfs kunnen stellen dat steeds meer mensen het zelfstandig ondernemerschap 'gewoon eens proberen' en tot de conclusie komen dat het voor hen toch niet werkt. Uit eerder onderzoek dat wij in november 2023 deden bleek namelijk al dat een op de vijf stoppende zzp'ers toch weer besluit in loondienst te gaan”, aldus de onderzoekers.  

Bron: Accountancy Vanmorgen

Financieel voordeel zzp-beveiliger niet zo groot

Veel beveiligers denken ten onrechte dat zij als zzp’er aanzienlijk meer kunnen verdienen dan in loondienst. Onderzoek van het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein (SFV) laat zien dat het verschil tussen een zelfstandige en een werknemer in loondienst in de beveiliging klein is als alle extra voordelen van loondienst worden meegewogen.  

Het SFV gaat in het onderzoek uit van het gemiddelde loon volgens de cao Veiligheidsdomein (€ 42.935 bruto per jaar) en het gemiddelde tarief van een zelfstandige volgens de online bank Knab (€ 57.420 omzet per jaar).  Het verschil van bijna € 15.000 wordt door allerlei factoren behoorlijk tenietgedaan. “De zelfstandige is ook nog ruim € 2.000 kwijt aan reiskosten, € 4.745 aan pensioenpremie, € 5.000 aan AOV-verzekering, € 2.000 aan bedrijfskosten en € 600 aan een aansprakelijkheidsverzekering. Netto houdt hij of zij dan € 37.115 over, terwijl zijn collega in loondienst netto € 36.787 op zijn rekening krijgt bijgeschreven”, aldus de onderzoekers. In beide gevallen gaat het om 1.740 gewerkte uren.  

Onderzoeker SFV geeft gelijk aan dat geld niet de enige reden is om zzp’er te worden. “De zzp’er heeft een redelijke vrijheid in de keuze waar, wanneer en voor wie hij werkt. Daar staat tegenover dat veel zelf geregeld moet worden en dat zzp’ers vaak gevraagd worden voor diensten waar medewerkers in loondienst niet om staan te springen.” Er is momenteel veel vraag naar zelfstandige beveiligers.

Bron: Beveiligingsnieuws.nl

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Meer over de juridische service
Juridische service

Subsidie voor samenwerkende zzp’ers in cultuursector

Er is een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd voor samenwerkende zzp’ers in de culturele en creatieve sector. De regeling Samenwerking & Schaalvoordelen moedigt zzp’ers aan om met andere zelfstandigen zonder personeel samen te werken op allerlei gebied. De gedachte is dat door de kostenbesparingen de zzp’er meer geld overhoudt om te investeren in scholing en het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenvoorziening.  

De nieuwe subsidieregeling is onderdeel van het programma Oog voor Impuls, een initiatief van het netwerkplatform ACCT dat als kerndoel heeft om de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector te verbeteren. Daar hoort ook het verbeteren van de (inkomens)positie van de zzp’ers in de branche bij. Met de regeling Samenwerking & Schaalvoordelen hoopt de ACCT dat er voor zzp’ers meer ruimte ontstaat rond werk en inkomen.

Lees ook het artikel: 10 meest gemaakte fouten bij samenwerken

Voorbeelden van samenwerking kunnen zijn: het gezamenlijk inhuren van een oefenruimte, atelier of docent. Of het beter op elkaar afstemmen van activiteiten om meer publiek te trekken en een grotere impact te hebben. Het kan ook het oprichten van een nieuwe belangenorganisatie zijn. De spelregels staan vermeld op de website van Oog voor Impuls. Hier kan de zzp’er een aanvraagformulier invullen. De subsidie geldt ook als je als zzp’er in de culturele en creatieve sector wilt samenwerken met een zzp’er buiten deze sector. De subsidie voor een verkenning van samenwerking tussen zzp’ers heeft een maximum van € 5.000. Daarnaast is er een stimulansbijdrage van maximaal € 2.500 voor de samenwerkende zzp’ers.     

Bron: VNPF

Kosten besparen met rechtstreekse inhuur zzp’er

Zorginstellingen en scholen kunnen flink op de kosten van inhuur van externe verpleegkundigen en docenten besparen door zzp’ers rechtstreeks te contracteren in plaats van in zee te gaan met een duur bemiddelingsbureau. Daar hebben óók de zzp’ers baat bij, want de uurtarieven van zzp’ers die via een bemiddelingsbureau aan de slag gaan in de zorg of het onderwijs liggen lager dan die van zzp’ers die zonder tussenkomst van een partij werken.  

Volgens SoloPartners, de brancheorganisatie voor zelfstandigen in de zorg, zitten zzp’ers in de zorg en het onderwijs in hetzelfde schuitje. “Beide sectoren zijn cruciaal en publiek gefinancierd. En bij allebei is het zzp-schap doelwit van kritiek van politici en beleidsmakers die ongenuanceerd hun stem laten horen. En die met regelgeving werkelijk alle bewegingsvrijheid uit deze cruciale sectoren (willen) knijpen. Doodzonde!”

SoloPartners ziet in beide sectoren dezelfde patronen bij de vaste medewerkers. “Ze zijn het gebrek aan regie, flexibiliteit en overdaad aan administratie en regulering helemaal zat. Om hieraan te ontsnappen kiezen velen voor het zzp-schap.” Een ontwikkeling die in de zorg al sinds 2016 gaande is, in het onderwijs iets minder lang. “Ook de vooroordelen en de beeldvorming vertonen opvallende gelijkenissen; ongenuanceerd en niet berust op feiten.” 

Een hardnekkig vooroordeel is volgens SoloPartners dat een zzp’er duurder is dan een medewerker in loondienst. Het recente rapport van de Algemene Rekenkamer bevestigt volgens de brancheorganisatie dit vooroordeel, die stelt dat ook de kosten van zzp’ers en vaste medewerkers op onjuiste wijze met elkaar worden vergeleken. “Zo vergeet de Algemene Rekenkamer rekening te houden met het feit dat vaste krachten ook tijdens de schoolvakantie worden doorbetaald. Bij zzp’ers is dit niet het geval. Daarnaast laat het rapport de kosten van ziekteverzuim en scholing buiten beschouwing. Wordt met die kosten wel rekening gehouden en is er geen bemiddelingsbureau betrokken? Dan is een  zzp’er nauwelijks duurder dan een vaste leerkracht.”  

Bron: SoloPartners

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden laten opstellen met korting? Maak gebruik van een gratis proefperiode van 30 dagen bij HalloLex!

ZZP Agenda