• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Aantal aanvragen voor uitstel btw-betaling verdubbeld door coronacrisis

Ruim 219.000 ondernemers hebben afgelopen kwartaal uitstel van betaling aangevraagd van hun btw-aangifte. Vanwege de coronacrisis is dat bijna dubbel zoveel als gebruikelijk bij de kwartaalaangifte. Zzp'ers die uitstel van betaling nodig hebben, kunnen dit nog tot 13 juni aanvragen.

Coronacrisis raakt veel ondernemers

Om ondernemers die door de coronacrisis in problemen tegemoet te komen, heeft de Belastingdienst verschillende fiscale maatregelen genomen. Het gaat om 25 tijdelijke regelingen, die het kabinet bijna allemaal heeft verlengd tot 1 oktober 2020.

Eén van de mogelijkheden voor zzp’ers, is het aanvragen van uitstel van betaling, bijvoorbeeld voor de btw-betaling over het eerste kwartaal. ‘Het aantal naheffingsaanslagen dat wij in mei verstuurden omdat ondernemers nog niet hadden betaald, laat zien dat de coronacrisis veel ondernemers raakt’, licht Arno van Dongen van de Belastingdienst toe.

Uitstel van betaling voor ten minste drie maanden

Wie een naheffingsaanslag ontvangt, kan uitstel van betaling aanvragen voor ten minste drie maanden. Het uitstel gaat in op de dag waarop de ondernemer dit aanvraagt.

Vraag hier uitstel van betaling aan.

De boete voor de te late btw-betaling wordt automatisch geschrapt nadat uitstel van betaling is verleend. Het is dus niet nodig om te bellen of bezwaar te maken. ‘Ondernemers die al eerder uitstel hebben aangevraagd en nu een naheffingsaanslag ontvingen, hoeven zich geen zorgen te maken: ook hun betaalverzuimboete wordt geschrapt’, benadrukt Van Dongen uit.

Btw-aangifte niet of te laat gedaan

Ondernemers die nog geen btw-aangifte hebben gedaan of deze te laat hebben ingediend, hebben eveneens een naheffingsaanslag ontvangen. Ook zij kunnen uitstel van betaling aanvragen. Daarvoor moeten ze eerst btw-aangifte doen.

Let op: Een eventuele boete voor een te late aangifte wordt niet geschrapt. De checklist naheffingsaanslag geeft aan hoe ondernemers alsnog btw-aangifte kunnen doen en welke voorwaarden voor hen gelden.

Langer uitstel nodig

Als blijkt dat betalingsuitstel van drie maanden niet voldoende is, is het mogelijk om verlenging van betalingsuitstel aan te vragen. In dat geval gelden er wel een paar aanvullende voorwaarden. Vanaf de tweede helft van juni is er op de website van de Belastingdienst een online formulier te vinden waarmee je de verlenging kan aanvragen. Zzp’ers die daar niet op willen wachten, kunnen nu al per brief hun verzoek doen.

Blogs

ZZP Agenda