De grijze lijst van algemene voorwaarden

Het (laten) opstellen van algemene voorwaarden is belangrijk om conflicten met opdrachtgevers te voorkomen. De wet stelt echter wel eisen aan algemene voorwaarden. Naast de zwarte lijst van voorwaarden, met de voorwaarden die je onder geen beding mag opnemen is er ook een 'grijze lijst' van algemene voorwaarden. In dit kennisartikel lees je daar meer over.

Blogs

ZZP Agenda