De 9 meest voorkomende misverstanden over de modelovereenkomst

Sinds 1 mei 2016 horen zzp’ers en opdrachtgevers samen te werken met modelovereenkomsten. Modelovereenkomsten maken onderdeel uit van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) en zijn bedoeld om de voorwaarden te scheppen voor samenwerking tussen opdrachtgever en zelfstandige, waarbij géén sprake is van loondienst. Over de modelovereenkomst bestaan nogal wat misverstanden. In deze blog staan de belangrijkste op een rij.

Blogs

ZZP Agenda