• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Voorlopige aanslag 2014: heb jij er al naar gekeken?

Het is nu een goed moment om even goed te kijken naar je voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2014. De cijfers tot en met juni zijn bekend en de BTW-aangifte over het 2e kwartaal is gedaan. Op basis van de cijfers over het 1e half jaar kan je gemakkelijk een schatting maken voor het hele jaar.

Wat verwacht je voor het komende half jaar? Verwacht je een groei van je winst of juist een daling? Op welke momenten ontvang je grote betalingen of moet je grote betalingen doen? Iedere ondernemer weet waar ik het over heb: grote uitgaven komen bijna altijd op een verkeerd moment.

Als zzp'er moet je inkomstenbelasting betalen over je winst. Het maakt niet uit of je ondernemer bent of neveninkomsten hebt als freelancer. Je bent wettelijk verplicht om aangifte inkomstenbelasting te doen als je meer dan € 45 aan inkomstenbelasting dient bij te betalen.

Ook krijg je te maken met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De verschuldigde bijdrage is in 2014 5,4% over je winst.  Het maximum bijdrage-inkomen is € 51.414. De maximale bijdrage is € 2.776. Ook voor de Zorgverzekeringswet is de grens van € 45 van toepassing.

Voorlopige aanslag

Je kunt zowel voor de inkomstenbelasting als de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verzoeken om een voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag wordt later verrekend met de definitieve aanslag.

Voorlopige aanslagen worden door de Belastingdienst vastgesteld op basis van de bij hen bekende gegevens over vorige jaren. Deze gegevens hoeven niet altijd juist te zijn: jouw specifieke situatie kan inmiddels zijn veranderd. Als je over dit jaar een flinke verandering verwacht, dan kan je het bedrag van de voorlopige aanslag laten aanpassen.
Via de voorlopige aanslag heb je de mogelijkheid om vooraf (een deel van) de verschuldigde inkomstenbelasting te betalen. De betalingstermijn voor een aanslag is in principe 6 weken. Als je het bedrag van de voorlopige aanslag in 1 keer betaald, dan heb je recht op betalingskorting. Dit bedrag staat vermeld op de voorlopige aanslag.

Een voorlopige aanslag mag je ook in termijnen betalen. Het aantal termijnen hangt af van het aantal kalendermaanden na het opleggen van de voorlopige aanslag. Is de voorlopige aanslag al in januari opgelegd, dan mag je het bedrag van de aanslag betalen in 11 maandelijkse termijnen. Veel mensen geven er de voorkeur aan om de voorlopige aanslag in termijnen te betalen. Het werkt gemakkelijk en je hoeft geen geld opzij te zetten om later in 1 keer een groot bedrag te betalen.

Voorlopige teruggaaf

Het is ook mogelijk, dat je een negatieve voorlopige aanslag krijgt bv. in verband met aftrekposten zoals hypotheekrente. Of als je recht hebt op bepaalde heffingskortingen, die niet bij de al ingehouden loonbelasting zijn toegepast. Dit wordt ook vaak de voorlopige teruggaaf genoemd. De voorlopige teruggaaf wordt door de Belastingdienst in gelijke maandelijkse termijnen aan je uitbetaald.

Betalen

Het is voor jou gunstig, als je belastingaanslagen betaalt net voor de uiterste betaaldatum. Je blijft dan zelf zo lang mogelijk rente ontvangen, als het bedrag nog op je bankrekening staat, terwijl het geen invloed heeft op het uiteindelijk te betalen bedrag. De Belastingdienst heeft de rente al eerder vastgesteld. De peildatum voor box 3 vermogen is 1 januari. Over het vermogen in box 3 betaal je 1,2% inkomstenbelasting. Probeer om tijdig een voorlopige aanslag over 2014 aan te vragen en betaal de aanslag voor 1 januari. Dat bespaart je weer een bedrag aan inkomstenbelasting over 2015!

Rente

Vanaf 2013 is de heffingsrente vervangen door de belastingrente. De Belastingdienst vergoedt alleen nog rente, als zij er zelf te lang over heeft gedaan om een belastingaanslag vast te stellen. De belastingrente wordt berekend over het bedrag van de aanslag vanaf 1 juli na het aangiftejaar. Het rentepercentage is gekoppeld aan de wettelijke rente en bedraagt vanaf 1 april 2014 4%.

Als je aangifte hebt gedaan voor 1 april en de Belastingdienst heeft de gegevens uit je aangifte ongewijzigd overgenomen, dan betaal je geen belastingrente.
Als je na 1 april aangifte hebt gedaan of als de Belastingdienst later afwijkt van de gegevens uit je aangifte zal je te maken krijgen met verschuldigde belastingrente.
Als je belastingaanslagen te laat betaalt, dan krijg je te maken met invorderingsrente. Ook als je uitstel van betaling hebt gekregen. Als dag van de betaling geldt de dag, waarop de betaling is bijgeschreven op de rekening van de belastingdienst in Apeldoorn.

Mocht je hierbij hulp nodig hebben: de partners van ikwordzzper.nl staan graag voor jou klaar om je te helpen. Kijk op www.zzpboekhoudkantoor.nl en zoek een boekhouder bij jou in de buurt.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht