• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Resultaat uit overige werkzaamheden. Wat is dat?

Als je als freelancer of zzp-er inkomsten hebt, die niet kwalificeren als winst uit onderneming, dan worden je inkomsten voor de inkomstenbelasting in box 1 belast als “resultaat uit overige werkzaamheden”. Een ruim begrip.
Het gaat om inkomsten, die je behaalt met “het verrichten van enige vorm van arbeid in het economische verkeer, dat is gericht op het behalen van een geldelijk voordeel en niet is aan te merken als winst uit onderneming”.

De grens tussen winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden is niet duidelijk aan te geven, maar wordt altijd bepaald door de feitelijke omstandigheden van jou en je bedrijf. Het meest belangrijk is de duurzaamheid van de organisatie van arbeid en kapitaal volgens de jurisprudentie.

Loon uit dienstbetrekking

De grens tussen loon uit dienstbetrekking en resultaat uit overige werkzaamheden is duidelijker. Als er een gezagsverhouding aanwezig is, dan is er sprake van loon uit dienstbetrekking.
Denk bv. aan:

  • bijverdiensten met klussen
  • honoraria, die je ontvangt voor het schrijven van stukken of het verzorgen van lezingen etc.
  • inkomsten, die je krijgt uit het geven van lessen en/of trainingen.

BTW

Resultaatgenieters zijn geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Maar dat neemt niet weg, dat je als ondernemer wel belastingplichtig kunt zijn voor de omzetbelasting (BTW). Hiervoor hanteert de Belastingdienst andere regels.

Als startende ondernemer zullen je inkomsten vaak als resultaat uit overige werkzaamheden worden beschouwd; het gaat om een kleinschalige activiteit met vaak een gering risico. Het gaat er wel om, dat je arbeid verricht met als doel om er geld mee te gaan verdienen.
Vaak is het in het begin nog niet helemaal duidelijk of er met je activiteiten wel geld kan worden verdiend. Het gaat er niet alleen om, dat je zelf verwacht met deze werkzaamheden inkomen te kunnen behalen. De Belastingdienst zal een negatief resultaat in je aangifte inkomstenbelasting niet snel accepteren.

VAR

Ook voor resultaat uit overige werkzaamheden zijn de kosten, die je hebt gemaakt in de aanloopperiode (5 jaar) op een later moment alsnog aftrekbaar.
Je kunt zekerheid krijgen over de aard van je inkomsten, als je bij de Belastingdienst een verzoek indient om een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR). De Belastingdienst neemt een beslissing op je verzoek, waarin zij haar standpunt inneemt. Vanzelfsprekend kan je tegen deze beslissing in bezwaar gaan. De regels met betrekking tot de VAR gaan in 2015 weer veranderen.

Geen ondernemersaftrek

Als je resultaat geniet uit overige werkzaamheden, dan ben je geen “echte” ondernemer en heb je geen recht op de ondernemersaftrek. Je hebt geen administratieplicht. Toch is het wel belangrijk dat je de gegevens met betrekking tot opbrengsten en kosten goed bewaard. De Belastingdienst kan hier altijd om vragen.
De normale boekhoudregels (volgens goed koopmansgebruik) gelden ook voor resultaatgenieters: opbrengsten en kosten dienen te worden toegerekend aan het jaar, waarop ze betrekking hebben.

In sommige gevallen mag je het ”kasstelsel” toepassen. Dit is een heel eenvoudige manier om de winst te bepalen. Het moment van de betaling of ontvangst bepaalt aan welk jaar het wordt toegerekend. Let op: dit geldt niet, als je door de Belastingdienst als belastingplichtige voor de omzetbelasting bent aangemerkt. Dan ben je verplicht om de normale boekhoudregels te hanteren.

Afschrijven

Als resultaatgenieter mag je afschrijven op de bedrijfsmiddelen, die je voor je inkomsten gebruikt. Maar je hebt geen recht op investeringsaftrek; dat voordeel is alleen voor “echte” ondernemers bedoeld.
Wel mag je de kosten die je hebt gemaakt in aftrek brengen op de opbrengst van je werkzaamheden. Denk hier bv. aan reiskosten, telefoonkosten en administratiekosten. De normale regels voor zakelijke kosten zijn van toepassing.

Aangifte

De inkomsten uit overige werkzaamheden kan je in je aangifte inkomstenbelasting aangeven. Je kunt een splitsing maken tussen opbrengsten en kosten. Ook dien je jaarlijks een vereenvoudigde balans op te stellen.

Mocht je hierbij hulp nodig hebben, de partners van ikwordzzper.nl staan graag voor jou klaar om je te helpen. Kijk op www.zzpboekhoudkantoor.nl en zoek een boekhouder bij jou in de buurt. Je kunt ook veel informatie vinden in het “Handboek Ondernemen 2014” dat je hieronder gratis kunt downloaden.

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht