• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Update datum:
  • Leestijd: 3 min

Een gelijk speelveld voor zzp’ers

Een gelijk speelveld voor zzp’ers tegenover werknemers. Wanneer je besluit om uit loondienst te treden en voor jezelf te beginnen als zzp’er, veranderd er uiteraard het een en ander. Het eerste waar je aan denkt is dat je nu eigen baas bent en zelf je tijd kan indelen. Hier staat tegenover dat je zelf verantwoordelijk bent voor het binnenhalen van opdrachten. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat er ook andere aspecten veranderen als je niet langer in loondienst bent.

De ongelijkheden

Werknemers genieten van meer privileges ten opzichte van zzp’ers. Vaak is het niet gelijk duidelijk voor zzp’ers hoe ongelijk dit speelveld is. Om dit te illustreren kijken we naar een aantal voorbeelden.
Ten eerste komt het voor dat opdrachtgevers hun zzp’ers te weinig óf zelfs helemaal niet betalen voor opdrachten. Zzp’ers worden zeker in het begin van hun loopbaan geacht genoegen te nemen met de naamsbekendheid, ervaring en uitbreiding van hun netwerk ter compensatie voor hun diensten. Vooral in de creatieve sector is dit een veel voorkomend probleem waar zzp’ers mee kampen.

Ten tweede hebben zzp’ers vaak slechte ervaringen met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het komt voor dat verzekeraars medische situaties slechts eenmalig willen verzekeren. Als een klacht verholpen is en vergoed, krijgt de verzekerde een extra beperkende clausule. Dit houdt in dat de behandelde klacht vanaf dat moment is uitgezonderd van dekking. De premie wordt dan niet verlaagd, wat inhoudt dat je hetzelfde betaald voor mindere dekking. In tegenstelling tot werknemers, want zij blijven na herstel volledig verzekerd.

Als laatste kijken we naar zzp-pensioenfondsen. Het is momenteel onmogelijk voor zzp’ers om een pensioenfonds op te richten zonder winstoogmerk in de tweede pijler. Als werknemer bouw je het pensioen op samen met je werkgever in de tweede pijler. Het is voor zzp’ers fiscaal ongunstig een pensioen op te bouwen in de derde pijler. Als je als zzp’er lijfrente opbouwt via een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling, wordt je fiscaal benadeeld ten opzichte van werknemers die hun pensioen in de tweede pijler opbouwen. Dat komt omdat deze instanties zaken als marketingkosten en opbrengsten van aandeelhouders doorberekenen aan pensioen afnemers. Verder is er in de derde pijler geen werkgever om hier aan mee te betalen.

De overstap van werknemer naar zzp’er is niet voor iedereen een gemakkelijke keuze

Dominique van Maanen

Tijd voor verandering

Zzp’ers dienen meer betrokken te worden in dit soort beleidsdiscussies. Alleen zo kunnen we spreken van een gelijk speelveld. De overstap van werknemer naar zzp’er is niet voor iedereen een gemakkelijke keuze. Het beter inrichten van een passend zzp-beleid kan deze overstap stimuleren. En zzp’ers meer handvaten geven een succesvol zelfstandig bestaan op te bouwen.

Factoring voor zzp’ers

De overstap van werknemer naar zzp’er brengt aardig wat verandering met zich mee. Eén van de aspecten waar wij ons mee bezighouden is de introductie van betalingstermijnen. Als zzp’er heb je hier ook mee te maken. Deze kunnen uiteenlopen van 30 tot 60 dagen of zelfs langer. Deze periodes overbruggen kan lastig zijn, zeker in het begin van je zelfstandige carrière. Hier kunnen wij als factoraar mee helpen. FreelanceFactoring zorgt ervoor dat je de factuur binnen 24 uur op je rekening hebt staan. Dat is dan weer één zorg minder.

Terug naar overzicht
Dominique van Maanen

Dominique van Maanen

Dominique van Maanen is werkzaam bij Freelance Factoring als Marketing & communicatie adviseur. Ongeacht de betalingstermijn van jouw opdrachtgever betaalt Freelance Factoring jouw factuur binnen 24 uur! Meer informatie vind je op www.freelancefactoring.nl.  

Lees hieronder meer blogs van Dominique van Maanen: