• Laatste update:
  • Update datum:

Modelovereenkomst voor zzp'ers

Via ons netwerk hebben wij een (basis) modelovereenkomst ontvangen dat wij op deze pagina gratis ter beschikking stellen.

Voorbeeld modelovereenkomst

Dit voorbeeld van een zzp overeenkomst kun je aanpassen en eventueel aanvullen met jouw eigen voorwaarden. Een voorbeeld van algemene voorwaarden vind je overigens ook op onze downloads-pagina. 

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Meer over de juridische service
Juridische service

Eigen risico

Wij willen je er wel op wijzen dat wij niet juridisch verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze modelcontracten en voorwaarden. Gebruik is dus op eigen risico. Wil je er zeker van zijn dat het contract goed in elkaar zit? Raadpleeg dan een advocaat of jurist die het contract voor jou kan toetsen.

Gratis downloaden

Je kunt het modelcontract voor een zzp opdrachtovereenkomst gratis downloaden onderaan deze pagina. Meer gratis te downloaden overeenkomsten, e-books en voorwaarden vind je op onze downloads-pagina.

ZZP Modelovereenkomsten laten maken of controleren?

Onze partners