• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

#ZZPUPDATE week 8: FNV wil alleen ‘echte ondernemers’ als zzp’ers in de bouw, en theater voor eenzame zzp’ers

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over ondernemende zzp’ers in de bouw en in de zorg en een bijzondere theatervoorstelling, speciaal voor eenzame zzp’ers.

Zzp’er moet weer ondernemer worden

Alleen de echte ondernemer die zelf op eigen benen kan staan moet als zzp’er worden aangemerkt. Dat schrijft Henk van der Schaft, Projectleider zzp van het FNV, deze week in een opiniestuk op Cobouw. De vakbondsman vindt dat de term zzp’er geen vrije keuze behoort te zijn, maar dat zelfstandigen moeten aantonen echt te werken als zelfstandigen.

Op grote bouwlocaties werken zelfstandigen vaak zij aan zij met  werknemers die hetzelfde werk doen. Of iemand werkt als werknemer of als zelfstandige is dan niet goed te onderscheiden. Een verkeerde ontwikkeling, vindt Van der Schaft. Zelfstandigen moeten ook echt werken als zelfstandigen. “Als zelfstandige werk je niet voor één opdrachtgever maar zorg je juist dat je onafhankelijk bent van tussenpersonen, bemiddelingsbureaus etc. Als je dat niet kunt of wilt, ben je geen ondernemer maar eerder werknemer. En voor veel huidige zelfstandigen die werken voor (onder)aannemers voor de grote bouwbedrijven is dit wel de situatie.”

Juist de werkenden die wel in naam zzp’er zijn, maar feitelijk als werknemers zijn te beschouwen, zijn kwetsbaar. De zelfstandige kan zich vaak niet (betaalbaar) verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en kan meestal ook niet deelnemen aan een pensioenfonds. Van der Schaft sluit in dit opzicht aan bij de opvatting van de commissie Borstlap, die adviseert om weer een duidelijk onderscheid te hanteren tussen werknemers en zelfstandigen. En daarbij te zorgen voor goede basisvoorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor alle werkenden.

Stoppen met structurele inzet zzp'er in zorg

Niet alleen in de bouw, ook in de verpleging zijn alle blikken gericht op de positie van de zzp’er. En ook hier gaat de discussie over de oneigenlijke positie die zzp'ers zouden innemen op de arbeidsmarkt en de wenselijkheid van regulering. Nursing, het online platform voor verpleegkundigen, vat in een nieuwsbericht de bevindingen samen naar aanleiding van de brief ‘Flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg’ die zorgminister Hugo de Jonge heeft gestuurd aan de Tweede kamer.

In zijn brief maakt De Jonge duidelijk dat hij af wil van de structurele inzet van zzp'ers in te zorg. Zelfstandigen inhuren mag alleen als er door personeelstekort of ziekte gaten dreigen te ontstaan in de reguliere bezetting, en eventueel om specialistische kennis in te huren. Daarnaast wil De Jonge een maximum tarief voor zzp’ers invoeren (inclusief  bemiddelingskosten) dat in een redelijke verhouding staat tot de loonkosten van een vergelijkbare medewerker.

Solo Partners, de brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals, schrijft in een reactie dat de kamerbrief weliswaar ‘nog niet heel concreet’ is, maar dat deze wat haar betreft wel voldoende aanknopingspunten biedt voor verdere dialoog over de positie van de ondernemende zzp’er in de zorg.

Werktheater voor eenzame zzp'er

Therapeuten, coaches, schrijvers en andere zzp’ers werken veel alleen. Dingen delen tijdens de werkdag, kunnen ze dan niet. Veel zzp'ers hebben daar wel behoefte aan. Speciaal voor hen is er nu een theatervoorstelling. Het betreft een initiatief van het Spiegeltheater, een groep die zich bezighoudt met improvisatietheater en die, zo lezen we bij het AD, gebruikt maakt van echte verhalen van zzp’ers, of alleenwerkenden zoals ze in het artikel worden genoemd.

Zzp’ers vertellen vooraf hun verhaal aan een gespreksleider. Vervolgens gaan de acteurs hiermee aan de slag. Loes Wouterson, een van de acteurs: “Je doet als alleenwerker heel de tijd je eigen ding. Na een dag werken denk je: wie zal ik nu eens bellen om te vertellen wat er vandaag allemaal is gebeurd? In het Spiegeltheater wordt er echt naar je geluisterd, door mensen die het herkennen of erg meeleven. Je verhaal krijgt bestaansrecht, dat kan een gevoel van opluchting geven waardoor je weer verder kan.”

Hieronder lees je verder nog het laatste nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl:

Blogs

ZZP Agenda

mei
23
mei
28