#ZZPUPDATE week 45: Zzp’ers bij publieke omroep krijgen minimumtarief en vrouwelijke zzp’ers steeds vaker economisch zelfstandig

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over de invoering van een minimumtarief voor zelfstandigen bij de publieke omroep, de economische zelfstandigheid van (vooral) vrouwelijke zzp'ers neemt toe en verpleegkundige die werkt als zzp'er begint eigen sneltestlocatie.

Minimumtarief voor zzp’ers bij Publieke Omroep

Zelfstandigen die werken bij de publieke omroepen krijgen voortaan een minimumtarief. Een akkoord hierover werd deze week gesloten. Zzp’ers gaan hierdoor tenminste 150 % van het cao-loon verdienen. De vakbond FNV Media en Cultuur hoopt met deze afspraak dat meer mediamakers in dienst komen bij de omroep en dat mensen die kiezen voor het ondernemerschap ‘een steun in de rug krijgen’ om met de omroep een rechtvaardig tarief overeen te komen.

Opdrachtgevers bij de publieke omroepen is het niet toegestaan om opdrachten te verstrekken onder het minimumtarief. Wel staat het zzp’ers vanzelfsprekend nog steeds vrij om een hoger tarief uit te onderhandelen. Volgens de afspraken moet het minimumtarief per ervaringsjaar tenminste met 2.5% worden verhoogd. Bijkomende kosten zoals reis- en materiaalkosten en toeslagen voor regelmatigheid en bedrijfskosten zijn niet bij het minimumtarief inbegrepen.

Het is de tweede keer dat er in Nederland op sectorniveau afspraken worden gemaakt over een minimumtarief voor zzp’ers. De primeur was deze zomer voor de sector Cultuur en Dans. Hier is een uurtarief van kracht geworden voor zzp’ers, gebaseerd op de lonen voor gelijk werk in loondienst binnen dezelfde cao. Bovenop het uurloon komt een percentage van 40% waarmee zzp’ers aanvullende voorzieningen kunnen treffen die in geval loondienst uit werkgeversbijdragen worden gefinancierd.

Lees hier het nieuwsbericht over het minimumtarief in de sector Cultuur en Dans.

Aanvankelijk was het de bedoeling van het kabinet om landelijke minimumtarieven voor zzp’ers in te voeren. Minister Koolmees wilde een verplicht minimumtarief van €16 per uur om schijnzelfstandigheid en onderbetaling van zzp’ers tegen te gaan. Het wetsvoorstel werd in juni echter weer ingetrokken omdat er teveel haken en ogen aan zaten en er te weinig draagvlak was. Ook de bonden waren tegen omdat zij het minimumtarief te laag vonden.

Bronnen: NHD en FNV

Economische zelfstandigheid zzp’ers neemt toe, vooral bij vrouwen

Het gaat de goede kant op met de economische zelfstandigheid van zzp’ers. Vooral de positie van vrouwelijke zzp’ers is de afgelopen 10 jaar sterk verbeterd. Steeds vaker zijn zij in staat om een huishouden te voeren zonder de hulp van de partner. Dat blijkt uit inkomensgegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week publiceerde.

Het CBS kwalificeert een persoon als ‘economisch zelfstandig’ als deze een inkomen verdient van tenminste € 990 netto per maand. In 2019 was 94% van alle werkende mannen economisch zelfstandig, tegen 84% van de vrouwen. Onder de mannelijke en vrouwelijke zzp’ers lagen deze percentages lager, respectievelijk 85% van de mannen en 61%. van de vrouwen. Hoewel de inkomenspositie van zzp’ers dus nog altijd minder goed is dan die van werkenden in het algemeen, was er tussen 2011 en 2019 wel een duidelijke verbetering te zien.

Vooral bij vrouwelijke zzp’ers is de inkomenspositie sterk verbeterd. Voldeed in 2011 iets meer dan de helft (51 %) aan het criterium van economische zelfstandigheid, in 2019 was dit 61%. Ook de inkomenspositie van mannelijke zzp’ers ging in die periode vooruit, van 83 naar 86%. Maar omdat de economisch zelfstandigheid van mannelijke zzp’ers minder hard groeide dan die van vrouwelijke zzp’ers, daalde het verschil tussen mannen en vrouwen van 32 tot 24 %.

Overigens maken vrouwelijke zzp’er minder vaak deel uit van een financieel kwetsbaar huishouden dan mannelijke. Als hun inkomen wegvalt zou bij 29 % van de vrouwen het huishouden binnen een jaar door de financiële reserves heen raken, bij mannen is dit ruim 36 %. De grotere financiële kwetsbaarheid bij mannen komt doordat zij vaker hoofdkostwinner zijn.

Bron: CBS

Zzp-verpleegkundige loopt geld mis en begint sneltestlocatie

Verpleegkundige Carolina Klaassen is op eigen kosten een corona sneltestlocatie begonnen, nadat ze zelf had ervaren hoe belangrijk het is voor zzp'ers om snel te weten waar je aan toe bent. Sinds deze week neemt ze sneltests af onder de vlag van NexusZorg.nl, een zorgaanbieder in de omgeving van Arnhem. Particulieren zijn voor € 85 per test welkom in het kantoor dat Klaassen voor haar testlocatie heeft gehuurd. 'Ik kan er per uur vier tests afnemen. Als bedrijven of scholen interesse hebben, ben ik bereid met al het testmateriaal in de auto te springen en op locaties werknemers te testen.'

Klaassen, die in de omgeving Arnhem werkzaam is in de nachtzorg: ‘Twee weken geleden was ik verkouden. Toen heb ik een coronatest gedaan, die was negatief. De klachten verdwenen niet en vervolgens heb ik weer een test gedaan. Gevolg was dat ik een nachtdienst moest overslaan omdat ik moest wachten op de uitslag. Dat kostte mij geld.’

Toevallig kreeg ze in die periode een telefoontje van NexusZorg met de vraag of ze sneltests wilde gaan uitvoeren. Omdat ze zelf had ervaren hoe belangrijk snel testen is, besloot ze op het verzoek in te gaan. Daarbij levert het de gediplomeerd verpleegkundige ook inkomsten op. Volgens de directeur van de regionale GGD ontlasten commerciële testlocaties de GGD. Wel is het is volgens hem belangrijk dat de test wordt afgenomen door een zorgprofessional. Met 10 jaar ervaring voldoet Klaassen ruimschoots aan die voorwaarde.

Bron: De Gelderlander

Lees hier het overige nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl

Onze partners

Boekhoudpakketten vergelijken?

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij op zoek naar een geschikt boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.