• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

#ZZPUPDATE week 17: Mythe ‘zzp’ers betalen helft minder belasting’ doorgeprikt, en pleidooi voor ‘Nieuwe Polder’

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over de zogenaamd te lage belastingdruk van zzp'ers, De Werkvereniging maakt zich sterk voor ingrijpende hervorming van ‘de polder’, en robot Robin voorkomt dat gemeenten bezwijken onder stroom van Tozo-aanvragen.

Factcheck: Zzp’er betaalt helft minder belasting

Het is een uitspraak die vaker terugkomt en altijd als feit wordt gepresenteerd: Zzp’ers betalen de helft minder belasting in vergelijking met werknemers. Deze keer werd dit ‘feit’ gemeld in een artikel bij RTL Z, dat gaat over ‘acute financiële geldnood onder zzp’ers’.  Een ‘waanzinnig groot verschil’, zo reageert hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars in het stuk. “Het grote verschil in netto-inkomen tussen werknemers en zzp’ers heeft ervoor gezorgd dat veel mensen schijnzelfstandigen zijn geworden.”

Ogenschijnlijk een steekhoudend verhaal. Maar kloppen de feiten? Betalen zzp’ers de helft minder belasting? Volgens de rekensom van RTL Z betaalt een zzp’er met een omzet van € 60.000 en € 10.000 kosten, over € 50.000 winst 'slechts' € 10.010 belasting. Dit in vergelijking met een werknemer, die € 50.000 verdient en hierover €20.961 belasting moet betalen. Echter, die feiten blijken niet te kloppen. Niet alleen gebruikt RTL Z verkeerde cijfers en oude regels, het vergeet ook de premie volksverzekering mee te rekenen.

ZiPconomy doet het rekensommetje opnieuw en komt tot heel andere bevindingen. Wie € 50.000 aan salaris invoert in Loonwijzer.nl, komt uit op € 14.682 aan inkomstenbelasting/premie volksverzekering (in plaats van € 20.961). Een zelfstandige die € 50.000 ‘winst uit onderneming’  realiseert, betaalt € 11.109 aan inkomstenbelasting + (verplichte) bijdrage Zvw. Nog altijd een voordeel voor de zzp’er dus, maar bij lange na ‘de helft’ waarover RTL Z rept.

Fundamenteler echter is volgens ZiPconomy de vraag of je een jaarsalaris van iemand die in loondienst werkt één-op-één mag vergelijken met de winst uit onderneming van een zelfstandig ondernemer. Het punt is namelijk dat een zelfstandige met een vergelijkbaar beroep als iemand in loondienst, in veel sectoren een uurtarief hanteert dat zodanig hoog ligt, dat de winst uit onderneming op jaarbasis wordt gerealiseerd hoger is dan het salaris van de werknemer. Logisch, want ondernemersrisico.

Maar deze zelfstandige betaalt dus ook fors meer belasting en premies. Als je hetzelfde werk als uitgangspunt neemt, betaalt een zelfstandige in bijna alle sectoren dan ook juist meer belasting dan een werknemer, zo blijkt uit verschillende rekenvoorbeelden.

Lees hier de complete factcheck met uitgebreide berekeningen.

 

Werkvereniging start petitie voor 'Nieuwe Polder'

De coronacrisis maakt de urgentie van een fundamentele hervorming van regels rond werk en zekerheid eens te meer zichtbaar. Het ligt in de lijn der verwachting dat na de crisis, de partijen die in Nederland traditioneel vormgeven aan de arbeidsmarkt, aan tafel schuiven om te bespreken of de huidige regels rond werk nu en in de toekomst nog passend zijn. Het overleg waarin dit gesprek plaatsvindt, wordt ook wel “De Polder” genoemd. Het poldermodel staat voor goed overleg en het komen tot overeenstemming over hoe we in dit land de problemen en uitdagingen moeten aanpakken.

Dankzij het polderen worden besluiten in Nederland doorgaans zonder veel conflicten genomen. Aan dit model kleeft echter één belangrijk nadeel: aan tafel zitten de overheid, werkgevers en vakbonden, bijgestaan en geadviseerd door instituties zoals de SER en Stichting van de Arbeid. Zzp’ers en andere flexwerkers hebben hierin geen plek. Met als gevolg dat er aan de beleidstafel wel over hen wordt gepraat, maar niet met hen. In een tijdperk waarin steeds meer werkenden kiezen voor een bestaan als zelfstandig ondernemer, is deze situatie niet langer houdbaar.

De Werkvereniging, de vereniging voor modern werkenden, is daarom een actie gestart die moet leiden tot een herinrichting van het sociaal economisch landschap. Inzet is de vorming van wat wordt genoemd een ‘Nieuwe Polder’: een overleg waarin niet alleen de traditionele partijen zitting hebben, maar ook o.a. zzp’ers. ‘Niet om zich af te zetten tegen de traditionele polder maar om een volwaardige aanvulling hierop te zijn.’

Lees hier meer over de Nieuwe Polder. Als je het initiatief onderschrijft, kun je ook een steunbetuiging achterlaten.

 

Robot Robin helpt gemeenten met Tozo-aanvragen

De stroom van zzp’ers die aanvragen indienen voor Tozo-hulp, leiden tot topdrukte bij de  loketten die de aanvragen voor de gemeenten zo snel mogelijk moeten verwerken. Bij sociale dienst Halte Werk, dat de aanvragen afhandelt voor twaalf gemeenten in Noord-Holland, was al snel duidelijk dat het aantal aanvragen de pan zou uitrijzen. In de regio waarin Halte Werk actief is, zijn zo’n 15.000 zzp‘ers. Verwacht werd dat zo’n 5.000 zzp’ers een beroep op de regeling zouden doen. Dat aantal werd na een week al bereikt, vertelt afdelingshoofd Yaser Daraibaf aan vakblad Binnenlands Bestuur.

Om niet volledig onder te sneeuwen onder de stroom van Tozo-aanvragen, besloten ze de hulp in te roepen van een virtuele assistent. Deze robot, Robin genoemd, handelt de rechttoe-rechtaan aanvragen af, wat volgens Daraibaf toch al gauw zo’n 80 tot 90% is van het totale aantal aanvragen. Robin kan in principe 24 uur per dag en zeven dagen per week kan werken. Een team van 30 mensen had sinds 24 maart 1.700 aanvragen beoordeeld en toegekend. Robin ging pas vorige week aan de slag en handelde al 4.000 aanvragen af.

Helemaal vlekkeloos gaat het nog niet, zo valt te lezen. ‘We komen af en toe nog dingen tegen die niet werken, maar dat wordt meteen opgepakt.’ Er gaat geen enkele aanvraag verloren, verzekert Daraibaf. ‘Alles wat Robin doet, wordt gelogd.’

Lees hier het volledige artikel.

Hieronder lees je verder nog het laatste nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl:

Blogs

ZZP Agenda