• Laatste update:
 • Plaatsingsdatum:

zzp´ers zijn tevreden over hun zelfstandig ondernemerschap

Uit onderzoek van ZZP index is gebleken dat zzp´ers tevreden zijn met hun huidige werkzaamheden en zelfstandig ondernemerschap. Aan dit onderzoek hebben meer dan 300 zzp´ers meegedaan, waaronder 55% handwerkers (vak- en ambachtswerkers) en 45% kenniswerkers.

Uit onderzoek van ZZP index is gebleken dat zzp´ers tevreden zijn met hun huidige werkzaamheden en zelfstandig ondernemerschap. Aan dit onderzoek hebben meer dan 300 zzp´ers meegedaan, waaronder 55% handwerkers (vak- en ambachtswerkers) en 45% kenniswerkers.

De ZZP index omvat de categorieën: lifestyle, welzijn, betrokkenheid, ondersteuning en trends die de algehele houding vastleggen tegenover het werken als zzp’er. De zzp index van 2013 scoort een 6,9. De belangrijkste redenen om voor het zelfstandig ondernemerschap te kiezen zijn vrijheid (75%), flexibele tijdsindeling (64%) en variatie in het werk (60%). De kenniswerker vindt flexibiliteit minder belangrijk dan de vakmensen en scoren juist hoger op de motivatie ‘variatie in het werk’.

Tevreden
Beide groepen zijn tevreden wat betreft hun ondernemerschap en huidige werkzaamheden (94%). Uit het onderzoek is gebleken dat de vakmensen (39%) iets enthousiaster zijn over hun werk dan de kenniswerker (26%). Slechts 11% van de vakmensen overweegt om te stoppen tegenover 14% van de kenniswerkers. De reden hiervoor is dat het tegenwoordig lastig is om aan nieuwe opdrachten te komen en voldoende inkomen te genereren. 55% van de kenniswerkers heeft minder opdrachten dankzij de financiële crisis. Voor vakmensen ligt dit percentage op 47%. De score op tevredenheid is zowel voor de vakmensen als kenniswerkers een 6,9. Zowel de vakmensen als de kenniswerkers zijn trots op wat ze doen (81%). Vakmensen zeggen vaker dan de kenniswerkers geïnspireerd te raken door hun werk en hier helemaal in op te gaan. De score op welzijn is zowel voor de vakmensen als kenniswerkers een 8,3.

Onderzoeksresultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat de betrokkenheid van zzp’ers slechts gering blijft. Beide groepen zeggen enige mate van betrokkenheid te voelen bij hun opdrachtgevers/klanten (46%). De score op betrokkenheid is voor de kenniswerker een 5,7 en voor de vakmensen een 6,5. De score op ondersteuning is voor beide groepen een 6,7. Daarnaast constateert ZZP index te volgende resultaten:

 • 15,5% van de kenniswerkers geeft aan graag de rest van zijn carrière voor de huidige opdrachtgever te willen werken, 20% vindt dit gemakkelijk;
 • Vrouwen (50%) geven vaker dan mannen (32%) aan een langdurige relatie te willen met hun opdrachtgever;
 • 61% van de vakmensen wilt graag de bestaande klanten behouden, maar 41% vindt het wel lastig om nieuwe klanten binnen te halen;
 • 72% van de zzp’ers heeft het gevoel dat er naar zijn of haar mening wordt geluisterd;
 • 40% verklaard weinig waardering van de opdrachtgever te ontvangen voor het geleverde resultaat;
 • Slechts 36% krijgt hulp aangeboden als er problemen worden ondervonden;
 • Vanuit de opdrachtgever worden beloftes niet altijd nagekomen (44%).

De ZZP index constateert de volgende trends:

 • 78% van de kenniswerkers ziet z’n relatie met de opdrachtgever als ‘werken in een team om betere resultaten te behalen’;
 • 44% van de zzp’ers stelt zijn winstverwachting bij onder invloed van de crisis;
 • 31% ervaart meer concurrentie;
 • 43% van de zzp’ers hebben minder opdrachten;

Van de onderzochte groepen zzp'ers wil 69% niets anders doen dan zzp’er zijn.

Bron: ZZP Index

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20