• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

zzp'ers spelen een steeds grotere rol als aanjager van vernieuwing

De rol van de interne flexibele schil als kostenbesparend middel raakt uitgespeeld. De behoefte van bedrijven richt zich minder op het inhuren van extra capaciteit en verschuift naar toegang tot kennis. Ook is de behoefte aan nieuwe bedrijfsmodellen groot.

De rol van de interne flexibele schil als kostenbesparend middel raakt uitgespeeld. De behoefte van bedrijven richt zich minder op het inhuren van extra capaciteit en verschuift naar toegang tot kennis. Ook is de behoefte aan nieuwe bedrijfsmodellen groot. ZZP’ers worden hierbij steeds vaker ingezet als ‘change agent’. Om deze rol maximaal te benutten, moeten zij wel meer investeren in ondernemerschap. Dat concludeert ABN AMRO in haar rapport ‘De toekomst aan de ZZP’er’.

De ZZP’er als instrument voor verandering
Organisaties worden door de crisis gedwongen opnieuw na te denken over de rol van flexibiliteit. De interne flexibele schil maakt sinds 2012 een sterke groei door. Binnen de interne flexibele schil zetten bedrijven ZZP’ers met name in als een instrument voor verandering. Specialisten die op projectbasis bij steeds verschillende bedrijven kennis opdoen, zijn het beste in staat om deze kwalitatieve en resultaatgerichte meerwaarde te bieden.

Meer investeren in ondernemerschap
Hoewel de ZZP’er zichzelf beschouwt als een veranderaar van de organisatie, zijn deze hoogopgeleide zelfstandigen geen echte ondernemers. Zo zegt ruim een derde op te zien tegen acquisitie, terwijl dit de kern van hun ondernemerschap raakt. Tegelijkertijd willen zij het gevoel van volledige autonomie behouden, want zelfstandigheid is de belangrijkste drijfveer om als ZZP’er aan de slag te gaan. Dit biedt ruimte voor het Impresario Model, waarbij ZZP’ers naar het voorbeeld van topartiesten door een professional worden begeleid bij hun ontwikkeling en het werven van opdrachten.

Netwerkorganisatie als voorportaal nieuwe opdrachten

De netwerkorganisatie - horizontale organisaties die snel kunnen opschalen met externe specialisten en krimpen als sprake is van vraaguitval - kan uitkomst bieden. “Een ZZP’er hoeft niet volledig ontzorgd te worden, maar we kunnen het proces wel zo soepel mogelijk maken. Zo kan de ZZP’er in een online portal zijn weg vinden naar opdrachten, opleidingen en coaching. Zodat hij de regie naar zich kan toetrekken en zijn ondernemerschap versterken. Cloud-oplossingen op basis van Software as a Service kunnen hiervoor een basis bieden”, zegt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO.

Blogs

ZZP Agenda

juni
25
juni
26