• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Zzp'ers opgelet, er komen 1600 belastinginspecteurs bij!

Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd om het aantal gerichte boeken- en administratieve controles fors uit te breiden.

Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd om het aantal gerichte boeken- en administratieve controles fors uit te breiden.

In totaal neemt het aantal medewerkers dat zich met toezichtstaken bezighoudt met zo’n 1.600 personen toe. De hele operatie, die structureel € 157 miljoen kost, moet de schatkist jaarlijks € 663 miljoen opleveren. Dit betekent dat er meer gecontroleerd gaat worden! De fiscus gaat de komende jaren extra controles uitvoeren bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers).

Als gevolg van de enorme groei in het aantal ondernemers (geschat wordt op zo’n 1,4 miljoen in het MKB) met name gevormd door het alsmaar toenemende aantal ZZP’ers – die veelal niet worden bijgestaan door ter zake kundige adviseurs - kampt de fiscus zichtbaar met onderbezetting waardoor bepaalde controletaken steeds moeilijker uitgevoerd kunnen worden.

Om de gestelde target van ruim € 660 miljoen per jaar te halen, worden belastingcontroles steeds belangrijker. Het internet gaat hier een prominente rol in vervullen. Om dit te bewerkstelligen, werkt de fiscus samen met softwareleveranciers van online boekhoudpakketten. Deze samenwerking is met name gericht op de bereidheid van het MKB en ZZP’ers om hun wettelijke verplichtingen na te komen en heeft als voordeel dat de fiscus aan het begin van de keten invloed kan uitoefenen op het product en daarmee op de kwaliteit van het aangifteproces.

Om dit te kunnen bereiken, is de fiscus onder de naam ‘Zeker Online’ actief betrokken bij het opzetten van een keurmerk voor internetboekhouden dat aan bepaalde kwaliteits- en zekerheidseisen voldoet. Doel van dit keurmerk is onder meer het verschaffen van zekerheid aan ondernemers dat hun online boekhoudpakket, waarmee ze eenvoudig en adequaat hun financiële administratie kunnen (laten) voeren, veilig en betrouwbaar is. Door concrete afspraken te maken met softwareleveranciers, kan de fiscus naleving van fiscale verplichtingen door ondernemers nastreven. Naast afspraken over functionaliteit, techniek en veiligheid, betreft het ook afspraken die betrekking hebben op het aangiftegedrag van ondernemers.

Daarbij wil men de, voor de fiscus, moeilijk te bereiken doelgroepen (waaronder ZZP’ers) graag bedienen. Dit vanwege het feit dat de kwaliteit van de administratie van deze groepen vaak te wensen overlaat en er daardoor fouten in belastingaangiften worden gemaakt. Zodra een ondernemer met een gecertificeerd boekhoudpakket werkt, kan de fiscus de controle beperken tot belastingplichtigen die fiscaal ongewenst gedrag vertonen. Voorwaarde is wel dat de ondernemer zijn boekhouding online voert.

Bovendien maakt betrouwbare, altijd toegankelijke en intuïtieve administratieve software het voor ondernemers mogelijk het bedrijf efficiënter te voeren (actueel overzicht van de geldstromen, inzage in betalingen en openstaande rekeningen, kredietbeheer), fiscale en juridische risico’s te beheersen (betere positie bij conflicten met de fiscus of met andere ondernemers) en gemakkelijker, beter en sneller uit de administratie te kunnen rapporteren (kredietaanvragen, belastingaangiften).

Heb jij alles onder controle? De regiopartners van ZZP Boekhoudkantoor helpen je graag op weg bij het verzorgen van jouw boekhouding én het geven van eerlijk advies tegen betaalbare tarieven.

Geschreven door:

Remon Kums MB FB (remon.kums@tradeandtax.com) ondernemende fiscalist bij Trade and tax | meesters in belastingen te Budel.

Blogs

ZZP Agenda