• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Zzp'ers krijgen niet meer automatisch recht op kinderopvangtoeslag!

Volgende week praat de Tweede Kamer over de nieuwe regels rond kinderopvang. Volgens Marjet Winsemius van Voor Werkende Moeders en Sabine Verschoor van Platform Zelfstandige Ondernemers worden werkende ouders door de voorstellen van de arbeidsmarkt afgejaagd.

Volgende week praat de Tweede Kamer over de nieuwe regels rond kinderopvang. Volgens Marjet Winsemius van Voor Werkende Moeders en Sabine Verschoor van Platform Zelfstandige Ondernemers worden werkende ouders door de voorstellen van de arbeidsmarkt afgejaagd.

De overheid roept al jaren dat vrouwen meer moeten werken. Meer vrouwen aan het bed, meer vrouwen naar de top. Met de groeiende vergrijzing zullen alle arbeidskrachten nodig zijn. Een werkelijke verhoging van de arbeidsparticipatie kan, volgens het kabinet, alleen worden bereikt als er genoeg mogelijkheden zijn om werk op flexibele wijze te combineren met andere activiteiten. Het kabinet wil ervoor zorgen dat ouders werk en gezin makkelijker kunnen combineren. Althans, dat zeggen ze.

'Te succesvolle' maatregel
De werkelijkheid bewijst anders. Minister Kamp zorgt ervoor dat het voor werkende ouders steeds minder aantrekkelijk wordt om te werken. Ouders zijn de dupe van een in hun woorden 'te succesvolle' maatregel. Toen in 2005 de wet Kinderopvang werd ingesteld, was iedereen enthousiast. Het resultaat is aantoonbaar. Het aantal financieel zelfstandige vrouwen is tussen 2005 en 2009 toegenomen van 42 naar 48 procent. Er blijken meer vrouwen te werken. Ook steeds meer moeders werken door nadat er kinderen worden geboren, zo blijkt uit de emancipatiemonitor 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Plan Bureau.

Maar de wet gaat nu aan zijn eigen succes ten onder. Vooral werkende ouders met een deeltijdbaan zijn de dupe. Zij, die misschien al twijfelen over het nut van werken, worden nu de arbeidsmarkt afgejaagd. Ouders die niet standaard 8 uur per dag werken en toch de volle dag moeten betalen voor de kinderopvang. Ouders die ontslagen zijn en op zoek gaan naar een nieuwe baan, krijgen slechts 3 maanden om deze te vinden. Dan houdt de toeslag op. Ouders kunnen echter niet zomaar hun kinderopvangcontract opzeggen en als ze dat doen weten ze nooit of ze op korte termijn weer plek krijgen op de opvang. Want de wachtlijsten zijn er nog steeds, wat minister Kamp ook zegt.

Zzp'ers
En kijk eens naar de zzp'ers. Voor veel werkende ouders is werken als zelfstandige de perfecte oplossing om werk en zorg te combineren. Het aantal zzp'ers groeit dan ook al jaren. Dat gaat veranderen, als het aan het kabinet ligt. Het voorstel is namelijk om kinderopvangtoeslag uit te keren per gewerkt uur. Een maatregel die geen rekening houdt met mensen die een variabel aantal uren werken. Zzp'ers krijgen niet meer automatisch recht op kinderopvangtoeslag, maar moeten een uitgebreide administratie gaan optuigen.

Terwijl het kabinet momenteel een actieplan opstelt om de administratieve lasten voor zzp'ers te verminderen, komt er dus via de achterdeur een enorme administratieve last bij. Het is vaak lastig en een enorme bureaucratische rompslomp om ook de uren voor acquisitie en reistijd inzichtelijk te maken. De maatregel zal leiden tot vele onnodige discussies met de Belastingdienst over de definitie van een gewerkt uur. Sterker nog: omdat er voor een 8-urige werkdag door de kinderopvang 11 uur in rekening worden gebracht, moet er administratie worden bijgehouden voor uren die niet zijn gewerkt.

Bureaucratische pesterij
Voor een aantal zal deze bureaucratische pesterij het laatste zetje zijn om te stoppen met werken. Nu de Tweede Kamer gisteren heeft besloten om het urencriterium voor zelfstandigen te schrappen, is het te hopen dat de urentellerij ook kan worden vervangen door een meer werkbare (fiscale) variant.

Bespaar ouders een administratieve nachtmerrie. Help werkende ouders liever zorg en werk te combineren. Ze hebben het al druk genoeg.

Marjet Winsemius is werkzaam bij Voor Werkende Moeders en Sabine Verschoor bij PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers).

Bron: volkskrant.nl

Blogs

ZZP Agenda