• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

4 januari: ZZP-er ziet kansen in 2011

Steeds meer ZZP'ers zien de vergrijzing en het tekort aan instroom van jong en hoger opgeleiden als gunstige ontwikkelingen voor de ZZP-markt. Waar een jaar geleden nog 36,6 procent de vergrijzing als een positieve ontwikkeling zag, is dat percentage inmiddels gestegen naar 53,6. Het tekort aan instroom van jong en hoger opgeleiden wordt door 13 procent meer ZZP'ers als een kans gezien.

Steeds meer ZZP'ers zien de vergrijzing en het tekort aan instroom van jong en hoger opgeleiden als gunstige ontwikkelingen voor de ZZP-markt. Waar een jaar geleden nog 36,6 procent de vergrijzing als een positieve ontwikkeling zag, is dat percentage inmiddels gestegen naar 53,6. Het tekort aan instroom van jong en hoger opgeleiden wordt door 13 procent meer ZZP'ers als een kans gezien.

Dit blijkt uit de meest recente Yoxa Interim Monitor, een periodiek terugkerend onderzoek onder ZZP-ers waarbij wordt gekeken naar de situatie van de zelfstandigen en de ontwikkelingen op de interim markt. Nienke Platenburg, directeur van Yoxa merkt op dat de crisis weliswaar voorbij is, maar dat de volgende uitdaging alweer voor de deur staat: krapte op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden in 2011/2012. "Je ziet duidelijk dat de ZZP'ers voor het eerst de vruchten plukken van deze (werkgevers)crisis. Ze varen goed bij de 'war on talent', omdat bedrijven hun vacatures moeilijker ingevuld krijgen. Ik verwacht dat dit in 2011 alleen nog maar zal toenemen."

Hoogopgeleid
Interim-specialist Yoxa is in december 2009 gestart met de Interim Monitor. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard. Aan dit vierde onderzoek namen 537 hoog opgeleide ZZP'ers van boven de 30 jaar deel, waarvan bijna tweederde werkzaam is in de financiële- en zakelijke dienstverlening. Yoxa is gespecialiseerd in het vervullen van interim-posities in de financiële en zakelijke dienstverlening op het gebied van Finance, Operations, Marketing en Sales, HR en ICT.

In de lift
De Yoxa monitor laat zien dat de ZZP-markt duidelijk weer in de lift zit. Niet alleen het aantal ZZP'ers is gestegen, volgens de Yoxa Interim Monitor geeft bijna de helft van de hoogopgeleide ZZP'ers inmiddels aan volledig bezet te zijn met opdrachten. Een jaar geleden was dit nog maar 38,5 procent. Ook het aantal opdrachten is flink toegenomen. Waar in december 2009 nog 12 procent een toename signaleerde, is dat nu 27 procent. Toch bleven de tarieven het hele jaar onder druk staan en zegt ongeveer een kwart van de respondenten open te staan voor een vast dienstverband.

Blogs

ZZP Agenda