• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Winstbox voor zzp'ers komt er niet

De door Weekers aangekondigde Winstbox voor zzp'ers komt er niet. Zijn opvolger Wiebes ziet af van de intrductie van de Winstbox. Volgens Wiebes leidt de invoering van de winstbox tot het "betreden van een te onzekere weg, met ongewisse voordelen en duidelijke nadelen"

De door Weekers aangekondigde Winstbox voor zzp'ers komt er niet. Zijn opvolger Wiebes ziet af van de introductie van de Winstbox. Volgens Wiebes leidt de invoering van de winstbox tot het "betreden van een te onzekere weg, met ongewisse voordelen en duidelijke nadelen"

Winstbox
De eerder aangekondigde Winstbox zou negatief uitpakken voor zzp'ers met een laag inkomen. De zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling zouden komen te vervallen en er zou een lager belastingtarief komen. Hierbij zouden de beter verdiende zzp'ers er op vooruit gaan en de zzp'ers die op de rand van de fiscale grenzen ondernemen er op achteruit. Ook zou het urencriterium komen te vervallen.

CPB
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft eerder dit jaar de economische effecten van de winstbox in beeld gebracht.Het planbureau concludeerde dat het niet mogelijk is om op basis van het huidige instrumentarium uitspraken te doen over de netto werkgelegenheidseffecten en overige economische gevolgen van de winstbox.

Wel schatte het CPB in dat de gemiddelde belastingdruk voor zelfstandigen over de hele linie iets omhoog zou gaan als gevolg van de winstbox. De huidige voordelen komen vooral ten goede aan zzp'ers met lagere winstinkomens vanwege de zelfstandigenaftrek.

Blogs

ZZP Agenda