• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

VGZ contracteert als eerste zzp'ers in de AWBZ

Coöperatie VGZ heeft als eerste zorgkantoor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gecontracteerd in de AWBZ. In de regio Tilburg en regio Land van Cuijk zijn 25 zzp’ers actief bezig met het leveren van persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg.

Coöperatie VGZ heeft als eerste zorgkantoor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gecontracteerd in de AWBZ. In de regio Tilburg en regio Land van Cuijk zijn 25 zzp’ers actief bezig met het leveren van persoonlijke verzorging, verpleging en palliatieve zorg.

Na jarenlange discussie zijn de eerste zzp’ers aan de slag op de markt van de AWBZ. Het zorgkantoor van VGZ heeft de primeur, in samenwerking met VWS. In verschillende gemeenten hebben cliënten voortaan de keuze om zorg te krijgen van een zelfstandige zorgverlener. Beleidscoördinator Rob Gruntjes van VGZ startte de pilot in november en vanaf februari zijn de zzp’ers aan de slag gegaan. ‘Andere zorgkantoren vonden het met alle andere grote stelselwijzigingen nu nog te ingewikkeld om te beginnen met de inzet van zzp’ers. Maar ik vind de extra keuzemogelijkheid voor de cliënt zo belangrijk dat wij de pioniersrol wel willen aannemen. We hopen hiermee ook de arbeidsmarkt voor de thuiszorg aantrekkelijker te maken.’
 
Contracten
VGZ heeft contracten opgemaakt waarin de zzp’ers aan zoveel mogelijk dezelfde eisen moeten voldoen als de reguliere zorgaanbieders. ‘De belastingdienst heeft hierbij meegekeken’, zegt Gruntjes ‘Zodoende hebben we ervoor gezorgd dat de zzp’ers met deze contracten met het zorgkantoor echt zelfstandig blijven.’
 
Tarief
De kwaliteit wordt door een keurmerk en een aangepaste vorm van de CQ-index geborgd. Het speelveld tussen de reguliere zorg in natura en de zzp’ers blijft hierdoor zoveel mogelijk gelijk. Het uurtarief voor zzp’ers ligt op 75 procent van het maximumtarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit tarief wordt voor 2013 nog geëvalueerd door de betrokken partijen.
 
ZZP'ers
Zelfstandige verpleegkundige Betty van Dongen is tevreden over de pilot. ‘Ik wil graag mijn eigen stempel drukken op de zorg die ik lever en vind persoonlijk contact met de cliënt zeer belangrijk. Ik werk samen met drie andere zzp’ers. Gezamenlijk kunnen we elkaars continuïteit waarborgen.’
 
Backoffice
Volgens Gruntjes is VWS zeer tevreden met de resultaten tot nu toe. VGZ verwacht daarom dat de andere zorgkantoren haar model zullen volgen en dat de komende jaren door heel Nederland zzp’ers aan de slag kunnen. Gruntjes: ‘Het heeft heel wat moeite gekost om onze backoffice en systemen aan te passen zodat we individuele zorgdeskundigen kunnen inkopen, maar het is de moeite meer dan waard.’

Bron: Zorgvisie

Blogs

ZZP Agenda