• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

4 juli: Vereenvoudiging Startersregeling starten als zzp'er vanuit WW

Startende zzp'ers die gebruik maken van de startersregeling in de Werkloosheidswet, worden straks met een vast percentage gekort op hun uitkering. De aanpassing moet de regeling eenvoudiger maken. Dat blijkt uit een brief van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin hij de contouren van de nieuwe regeling schetst.

Startende zzp'ers die gebruik maken van de startersregeling in de Werkloosheidswet, worden straks met een vast percentage gekort op hun uitkering. De aanpassing moet de regeling eenvoudiger maken. Dat blijkt uit een brief van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin hij de contouren van de nieuwe regeling schetst.
 

Iedere WW’er die van de vernieuwde startersregeling gebruik wil maken, wordt met 29 procent gekort op zijn uitkering. Met dat percentage wordt de startersregeling voor Kamp niet duurder, blijkt uit berekeningen. Overigens hoeft een startende zzp'er met een uitkering niet te kiezen voor de regeling; hij kan er ook voor de ‘reguliere’ weg kiezen: in dat geval wordt het aantal gewerkte uren verrekend met de hoogte van de uitkering.
­
De huidige startersregeling bestaat sinds 2006, maar wordt door starters als ingewikkeld ervaren. Met de regeling kunnen werklozen een eigen bedrijf beginnen, het eerste half jaar met behoud van hun uitkering. De inkomsten worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren en verrekend met de uitkering. Dat leidde vorig jaar tot grote problemen en een ingreep van de Nationale ombudsman, nadat een aantal starters onterecht hun uitkering moest terugbetalen, omdat ze op aanwijzing van het UWV fouten hadden gemaakt in de urenregistratie. Die registratie is in de huidige regeling nodig om vast te stellen hoeveel inkomen er verrekend moet worden met de WW-uitkering. Daarnaast worden starters in de huidige systematiek soms na twee of drie jaar nog geconfronteerd met terugvordering van een uitkering.
­
Niet alleen de WW kent overigens een startersregeling. Ook de Wia – voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten – en de bijstand kennen een dergelijke regeling. Het samenvoegen van de drie regelingen tot één is niet mogelijk, schrijft Kamp, omdat de achterliggende wetten (WW, Wia en Wwb) teveel verschillen. Eén regeling maakt het pakket duurder en zorgt ervoor dat de voorwaarden voor starters verslechteren.

Bijlagen:
Kamerbrief Startersregeling WW  (129.06 KB)
 
[ Bron: Staatscourant ]


 

Blogs

ZZP Agenda