• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Vangnet zzp'ers uitgebreid en uitgelegd

Met ingang van 1 november 2010 is de Vangnetverzekering voor zelfstandigen uitgebreid. De Vangnetverzekering voorziet er in dat ZZP’ers die voor een reguliere arbeidsongeschiktheidverzekering worden afgewezen toch verzekerd kunnen worden voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Met ingang van 1 november 2010 is de Vangnetverzekering voor zelfstandigen uitgebreid. De Vangnetverzekering voorziet er in dat ZZP’ers die voor een reguliere arbeidsongeschiktheidverzekering worden afgewezen toch verzekerd kunnen worden voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Voorheen was de periode dat men een dergelijke verzekering kon aanvragen drie maanden na de start als zelfstandige. Het Verbond van Verzekeraars heeft vanaf 1 november de periode verlengd tot 15 maanden Ook voor niet verzekerde zelfstandigen die al langer gestart zijn geldt een eenmalig pardon om de verzekering af te sluiten voor 31 januari 2011.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Vangnetverzekering

Om voor de Vangnetverzekering in aanmerking te komen dient u op medische gronden te zijn afgewezen voor een reguliere arbeidsongeschiktheidverzekering. Na een afwijzing kunt u zich opnieuw aanmelden bij dezelfde verzekeraar om gebruik te maken voor een Vangnetverzekering.

De Vangnetverzekering kent wel een aantal voorwaarden:
De wachttijd voor een eerste uitkering bedraagt 12 maanden. Dit betekent dat u de eerste 12 maanden geen uitkering krijgt indien u langdurig ziek bent.
De uitkering is gebaseerd op maximaal 70% van het minimumloon en bedraagt maximaal € 12.100,- per jaar (2010) De premie bedraagt ca € 2500,- per jaar.
Uitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid op basis van “het niet kunnen uitvoeren van gangbare arbeid”. Dat wil zeggen dat er geen rekening gehouden wordt met uw beroep, opleiding of ervaring.

De conclusie van ZZP Nederland is dat de Vangnetverzekering wel de mogelijkheid biedt om u te verzekeren als u in eerste instantie wordt afgewezen, maar dat de dekking van de Vangnetverzekering zeer minimaal is, de wachttijd erg lang en de premie relatief hoog.

Vrijwillige WIA Verzekering
Startende zelfstandigen die nog geen 3 maanden geleden gestart zijn en op de particuliere verzekeringsmarkt niet geaccepteerd worden kunnen zich ook aanmelden bij het UWV voor de vrijwillige WIA Verzekering. Iedereen die nog geen 13 weken zijn loondienst heeft verbroken kan zich aanmelden voor deze verzekering. Er vindt geen medische keuring plaats en iedereen wordt geaccepteerd.

Voorwaarden Vrijwillige WIA UWV verzekering:
De premie bedraagt 6,36 % van het inkomen (verzekerd dagloon).
Het verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan het maximum dagloon (2010: € 187,70).
Uitkering vanaf 35% arbeidsongeschiktheid op basis van “het niet kunnen uitvoeren van gangbare arbeid”. Dat wil zeggen dat er geen rekening gehouden wordt met uw beroep, opleiding of ervaring. De wachttijd is twee jaar, dat wil zeggen dat u de eerste twee jaar geen uitkering ontvangt
  

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20