• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Stijging starters in 2013 voor rekening zzp'ers

Het aantal zzp'ers is vorig jaar met 6% gestegen ten opzichte van 2012. De stijging van het aantal zzp'ers is voornamelijk toe te schrijven aan werknemers die na hun ontslag als zzp'er aan de slag gaan, concludeert het Economisch Bureau van de ING Bank.

Het aantal zzp'ers is vorig jaar met 6% gestegen ten opzichte van 2012. De stijging van het aantal zzp'ers is voornamelijk toe te schrijven aan werknemers die na hun ontslag als zzp'er aan de slag gaan, concludeert het Economisch Bureau van de ING Bank.

Starters zien mogelijkheden
Ondank de malaise in de detailhandel zien de meeste startende ondernemers geen belemmeringen om toch van start te gaan in deze branche. (13%), gevolgd door het onderwijs en de zorg. (figuur 2)

ontwikkelingenstartersmarkt20082013

 

7% stijging Overijssel -1% daling Utrecht
Op regionaal niveau groeide het aantal starters vorig jaar met 7% het hardst in Overijssel, met name in de horeca, industrie en detailhandel. Utrecht is de enige provincie waar het aantal starters vorig jaar is gedaald (-1%). De meeste starters zijn te vinden in Zuid-Holland (22%), Noord-Holland (21%) en Noord-Brabant (14%). Het aandeel starters is met 2% het laagste in Zeeland en Drenthe.

Groei behoefte flexibiliteit
Zowel van de kant van de werkgevers als van de werknemers is er een groeiende behoefte aan flexibele arbeid. Werkgevers kunnen zo in tijden van economische groei het personeelsbestand makkelijker uitbreiden, en in moeilijke tijden inkrimpen, Daarnaast zijn, met name jonge, werknemers steeds vaker op zoek naar meer flexibiliteit in hun werk. Het zzp’er-schap biedt daarin uitkomst.

stijgingaantalzzpers20052013

Ontslagen werknemers aan de slag als zzp'er
Er is, volgens het ING Economisch Bureau, een duidelijk verband tussen de toename van het aantal werklozen en het aantal zzp'ers. (figuur 4). In een aantal sectoren is het vrijwel alleen nog mogelijk om als zzp'er aan de slag te gaan, zoals de bouw, zorg en media.


ontwikkelingaantalstarterspersector

Minder starters in 2014
De verwachting is dat het aantal starters in 2014 zal afnemen. De daling wordt voornamelijk toegeschreven aan de sectoren die in zwaar weer verkeren alsmede dat het hoogtepunt van de ontslaggolf in 2013 lag.

Blogs

ZZP Agenda