• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 2 min

Stijging 5-jarig overlevingspercentage nieuwe bedrijven

Bijna 65% van de in 2015 nieuw opgerichte bedrijven bestond vijf jaar later nog altijd. Dat percentage aan ꞌoverleversꞌ ligt bijna 10% hoger dan bij de 5-jaarsmeting van de bedrijven die in 2010 begonnen. Ook voor nieuwe werkgevers steeg de kans dat ze vijf jaar later nog altijd werkgever zijn: van 44% in 2015 naar 49% in 2020. Deze cijfers komen naar voren uit nieuwe, door het CBS ontwikkelde StatLine-tabellen over bedrijvendemografie.

Bouwnijverheid heeft meeste ꞌoverleversꞌ

Het aantal nieuw opgerichte bedrijven steeg tussen 2015 en 2020 gestaag van bijna 148.000 naar bijna 200.000. Het merendeel van deze ondernemingen houdt het vol. Van de 153.000 in 2015 opgerichte bedrijven bestond in 2016 nog bijna 96%, in 2018 nog ruim 75% en in 2020 nog bijna 65%.

Het grootste overlevingspercentage is te vinden in de sector bouwnijverheid. Van de in 2015 opgerichte bedrijven bestond in 2020 71% nog. Ook nieuwe bedrijven in de energievoorziening en specialistische zakelijke diensten hadden een relatief hoog overlevingspercentage (67%). Het aandeel bedrijven dat in 2020 zijn vijfde verjaardag mocht vieren, was het laagst in de horeca (59%), vervoer (56%) en handel (52%).

 

Nieuwe winkels en webwinkels steeds veerkrachtiger

In 2020 werden 27.000 nieuwe winkels opgericht, waarvan 88% webwinkels. Dat waren er in 2015 nog slechts 15.000, waarvan 61% webwinkels. De kans dat winkels na vijf jaar nog bestaan, neemt toe. Van de in 2015 opgerichte winkels bestond in 2020 nog 56%, van de webwinkels 47%. Die percentages lagen in 2015 bij de vijf jaar eerdere gestarte winkels en webwinkels op respectievelijk 45% en 36%.

Het aandeel werkzame personen in de totale werkgelegenheid is bij nieuw opgerichte bedrijven én bij nieuwe werkgevers na vijf jaar groter geworden. Ook al zijn deze groepen bedrijven op zich kleiner geworden.

 

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

De ervaringen die zzp-expert Martijn Pennekamp in de loop der jaren heeft opgedaan, heeft hij gebundeld in dit boek met 50 waardevolle tips voor een succesvolle start als zzp'er!