• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Steeds meer zzp'ers maken zich zorgen over pensioen

Steeds meer zzp'ers maken zich zorgen over hun pensioenvoorziening. Hoewel een grote meerderheid van de gevestigde zzp'ers overtuigd is van het belang van een goede oude dag heeft slechts 50 procent hun pensioen goed geregeld. Dit blijkt uit de ZZP Succes Index die GfK in opdracht van ABN AMRO heeft uitgevoerd.

Veel zzp'er zijn niet positief over de fiscale mogelijkheden voor een goede pensioenopbouw. 48 procent van de gevestigde zzp'ers vindt deze onvoldoende, in vergelijking met 30 procent van de starters. Steeds minder zzp'ers bouwen dan ook een pensioen op of sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af.

Ondanks de zorgen die zzp'ers hebben over hun pensioen zegt de helft van de bestaande zzp'ers en 31 procent van de startende zzp'ers geen voorstander te zijn van verplichte pensioenopbouw. Ook een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering vindt 48 procent van de bestaande zzp'ers en 30 procent van de startende zzp'ers geen goed idee.

Zzp'ers verwachten omzetgroei

De meeste zzp'ers zijn een stuk optimistischer over de ontwikkeling van hun omzet en uurtarief. Zij verwachten dit jaar een groei in omzet en uurtarief. Zowel startende als gevestigde zzp'ers geven hun leven als zzp'er een rapportcijfer van een 7,5. Bestaande zzp'ers maken zich minder zorgen over het voortbestaan van hun onderneming. Voor hen zijn kennis en vaardigheden de belangrijkste sleutels tot succes. Dit geldt voor 50 procent van de bestaande zzp'ers.

Gevestigde zzp'ers leggen daarnaast minder vaker nadruk op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden (10 procent) dan startende zzp'ers (14 procent). Een veel minder grote groep starters dan het vorige kwartaal vindt netwerken belangrijk om succesvol te zijn. Dat geldt voor 17 procent, in vergelijking met een kwart in het vierde kwartaal van 2016. Verder denken zij vaker dan gevestigde zzp'ers dat hun succes afhankelijk is van het regelen van praktische zaken, zoals de hoogte van het uurtarief, het opzetten van een zakelijke administratie en het openen van een zakelijke rekening, de zichtbaarheid op internet en het werven van klanten.

Beschikbare middelen

Over het hebben van voldoende beschikbare middelen is 22 procent van de zzp'ers het minst tevreden. Het grootste nadeel van zelfstandig ondernemen is de onzekerheid over het inkomen. Dat geldt zowel voor bijna de helft van de bestaande zzp'ers als de potentiële starters. Zowel 37 procent van de gevestigde als de startende zzp'ers vindt de afhankelijkheid van opdrachten eveneens een nadeel.

Daarnaast hebben starters (19 procent) meer moeite zichzelf te profileren dan gevestigde zzp'ers (13 procent). Ook vindt 18 procent van de starters het opbouwen van een netwerk lastig, in vergelijking met 7 procent van de gevestigde zzp'ers. Tegelijkertijd maken veel minder potentiële starters (-9 procent) zich zorgen over de vraag of zij op korte termijn aan voldoende werk kunnen komen.

Zorgen over pensioen

"Uit het onderzoek blijkt dat veel zzp'ers zich zorgen maken over de opbouw van hun pensioen. Tegelijkertijd zien we dat slechts de helft maatregelen heeft getroffen voor een goede oudedagsvoorziening. ABN AMRO kan deze ondernemers helpen, onder meer door het geven van advies over de fiscale mogelijkheden voor een goede pensioenopbouw", vertelt Nery Anderson, Kleinbedrijf Nederland & Regiodirecteur Retail West van ABN AMRO. "Dat is niet alleen voor bestaande zzp'ers belangrijk, maar ook voor potentiële starters. Zij doen er verstandig aan nu al na te denken over hoe zij later een goed pensioen voor zichzelf willen opbouwen."

"Nu het economisch beter gaat, wat tot uitdrukking komt in de positieve verwachtingen van zzp'ers over hun omzet en tarieven, is dit hét moment voor zzp'ers om na te denken over hun pensioen en hier een regeling voor te treffen. Wanneer zzp'ers meer omzet behalen, is het ook eenvoudiger om geld opzij te zetten voor hun pensioen", vertelt Madeline Buijs, sector econoom bij ABN AMRO.

De volledige zzp-index is hier te downloaden.

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20