• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Startende ondernemers met begeleiding succesvoller

Het starten van een bedrijf is nog altijd populair. Hoewel het aantal inschrijvingen in de eerste helft van dit jaar 2,9% lager lag dan in dezelfde periode vorig jaar, begonnen toch ruim 71.000 mensen in Nederland een eigen bedrijf.

Het starten van een bedrijf is nog altijd populair. Hoewel het aantal inschrijvingen in de eerste helft van dit jaar 2,9% lager lag dan in dezelfde periode vorig jaar, begonnen toch ruim 71.000 mensen in Nederland een eigen bedrijf.

Ondanks een goede voorbereiding en motivatie is niet iedere starter succesvol. Van de 100 starters bestaan er na 2 jaar nog 78 en na 5 jaar nog 57. Uit onderzoek van ITS, het onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit, blijkt dat ondernemers die begeleid worden door een coach in de opstartfase een grotere kans hebben om te overleven met hun bedrijf dan ondernemers die het op eigen kracht doen.

Begeleiding van starters
Nederland kent diverse begeleidingstrajecten voor startende ondernemers. In Gelderland, Flevoland en Overijssel is er bijvoorbeeld IkStartSmart©. Deelnemers krijgen een coach, budget voor seminars en trainingen, ze worden gefaciliteerd in het opbouwen van een netwerk en ze hebben toegang tot een microkrediet.
De overlevingskans van bedrijven in Gelderland is na vijf jaar lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk 53%. Maar bij bedrijven die aan IkStartSmart© hebben meegedaan, is de kans 80% dat ze na vijf jaar nog bestaan. IkStartSmart© heeft inmiddels ruim 1600 ondernemers ondersteund bij het opstarten van een bedrijf. Ondernemers die maximaal vijf jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, mogen meedoen het aan het traject.

KvK Startersdag 3 november
Dat het starten van een eigen bedrijf nog steeds populair is, bewijst ook de animo voor de landelijke Kamer van Koophandel Startersdag. Ook dit jaar verwacht de KvK weer 20.000 bezoekers te mogen ontvangen. De Startersdag vindt plaats op zaterdag 3 november 2012 op 18 locaties in het land. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunnen startende ondernemers onder meer een informatiemarkt bezoeken en worden er diverse presentaties gegeven over onder andere financiën, marketing en social media . Tevens is er voldoende gelegenheid om te netwerken. De toegang voor de Startersdag is gratis. Op www.kvk.nl/startersdag staat alle informatie over het programma en de locaties en kunnen belangstellenden zich aanmelden.

Blogs

ZZP Agenda