• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Starten als zzp'er vanuit de ww wordt eenvoudiger

Startersregeling in de WW wordt eenvoudiger

Startersregeling in de WW wordt eenvoudiger
Het starten vanuit een ww uitkering is een lastige opgave, vooral het achteraf verrekenen van een ontvangen uitkering met de resultaten uit een onderneming geeft veel misverstanden. Minister Kamp schreef in een brief aan de tweede kamer in 2011 ondermeer:

"Uit de evaluatie kwamen echter ook enkele knelpunten naar voren. De wijze van inkomstenverrekening wordt door de starters als ingewikkeld ervaren. Daarnaast bestaat er lange tijd onzekerheid over het inkomen over de startperiode omdat de Belastingdienst pas na een aantal jaren zekerheid kan geven over de te verrekenen inkomsten. Ze kunnen dan 2 of 3 jaar na de startperiode alsnog geconfronteerd worden met hoge terugvorderingen, dit leidt tot administratieve last voor de starter."

Om deze problemen met starters vanuit de ww te voorkomen wordt het eenvoudiger gemaakt om te starten vanuit de ww.

Wat verandert er?

De startersregeling in de Werkloosheidswet (WW) wordt eenvoudiger. In plaats van inkomstenverrekening achteraf, wordt uw WW-uitkering tijdens de startperiode van 26 weken gekort met een vaste korting van 29%. U behoudt het recht op uw WW-uitkering, maar ontvangt een WW-uitkering die 29% lager is.

Voor wie?
Starters met een WW-uitkering

Wanneer?
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 december 2012 aangenomen. De wijziging gaat naar verwachting in 2013 in.
 
Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Blogs

ZZP Agenda