• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Scholing voor alle zzp'ers

Er ligt een conceptplan van de sociale partners om een persoonlijk budget in het leven te roepen waar werknemers hun opleiding uit kunnen betalen.

Er ligt een conceptplan van de sociale partners om een persoonlijk budget in het leven te roepen waar werknemers hun opleiding uit kunnen betalen. Deze vrij ingrijpende vernieuwing in de scholingsafspraken biedt een uitgelezen kans om meteen een variant voor zzp'ers uit te werken.

Investeren in iedereen
FNV Zelfstandigen en FNV ZBo vinden het niet meer van deze tijd om in plannen over werkgelegenheid geen enkele aandacht te besteden aan zzp'ers. Dit terwijl de doorstroom naar zelfstandig ondernemerschap tegenwoordig onderdeel uitmaakt van elk plan rond werkgelegenheid. Het gaat in de plannen rond scholing om een investering van 1.5 miljard euro voor het optimaal houden van kennis en kunde op de arbeidsmarkt.

Fundamenteel
“Al jaren vragen wij aandacht voor toegang tot faciliteiten zoals scholing voor zzp’ers. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk dat er geen rekening wordt gehouden met de zzp’er, terwijl de sociale partners de afgelopen tijd herhaaldelijk hebben gepleit voor een betere positie van de zzp'er,” zegt Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen. “Wij vinden het tijd om een fundamenteel debat te voeren over de vraag hoe de sociale partners voor alle werkenden toegang kunnen bieden tot faciliteiten als voor scholing.”

Bron: FNV Zelfstandigen

Blogs

ZZP Agenda