• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Samenwerking zzp'ers in de zorg zorgt voor besparing!

Met de toenemende vergrijzing en een oplopend tekort aan gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden IG stijgt de behoefte aan flexibiliteit in de zorgverlening.

Met de toenemende vergrijzing en een oplopend tekort aan gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden IG stijgt de behoefte aan flexibiliteit in de zorgverlening.

Verpleegkundigen en verzorgenden kiezen er steeds vaker voor om als ZZP-er te gaan werken. Reden is vooral een betere balans tussen werk en privé. Commerciële bemiddelingsbureaus duiken in deze markt om tegen vaak hoge tarieven vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit zorgt voor steeds verder oplopende arbeidskosten in de zorgsector. Steunpunt in de Zorg biedt zorgorganisaties en ZZP-ers nu de helpende hand door bemiddeling aan te bieden zonder winstoogmerk. ZZP-ers worden kosteloos ondersteund bij belastingzaken, facturatie en het vinden van passende opdrachten tegen een realistisch uurtarief. Zorgorganisaties betalen een transparant kostendekkend tarief waardoor meer geld beschikbaar blijft voor zorgverlening.

Welke dienstverlening biedt Steunpunt in de Zorg aan?
Steunpunt in de Zorg biedt bemiddeling tussen zorgorganisaties en ZZP-ers aan. Daarnaast is ook werving en selectie voor vaste dienstverbanden mogelijk. Ook hiervoor geldt dat deze werving plaatsvindt zonder winstoogmerk.
ZZP'ers in de zorg
Via de website www.steunpuntindezorg.nl wordt informatie geboden aan startende ZZP-ers. ZZP-ers kunnen zich inschrijven voor bemiddeling en reageren op aangeboden vacatures en opdrachten. Zorgorganisaties kunnen aanvragen online aanmelden via de website. De dienstverlening wordt aangeboden als ondersteuning aan zorgorganisaties die te klein zijn voor een eigen flexbureau maar ook als ondersteuning van interne flexbureaus van grotere zorgorganisaties. De dienstverlening is nu beschikbaar in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zuid Holland, Utrecht, Noord Holland en Gelderland. Plannen voor uitbreiding naar andere provincies staan gepland voor 2013.
 
Siraar Gommans van Steunpunt in de Zorg vertelt: “De bemiddelaars van Steunpunt in de Zorg hebben allemaal lange ervaring binnen de zorgsector. Deze ervaring zorgt er voor dat de dienstverlening naadloos aansluit aan de wensen van zorgorganisaties én ZZP-er. Per aangeboden aanvraag maken we een realistische kosteninschatting, waar mogelijk vrijgesteld van BTW. Deze kosten liggen in alle gevallen onder de algemeen door de commerciële marktpartijen gehanteerde tarieven. Steunpunt in de Zorg houdt de kosten van haar bemiddeling laag door te besparen op kantoorpanden, waar mogelijk gebruik wordt gebruik gemaakt van bestaande locaties van zorgorganisaties.
 
Steunpunt in de Zorg richt zich met name op bemiddeling en werving en selectie van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Dè groep werknemers waar nu al een stevig te kort aan is dat de komende jaren alleen maar zal oplopen. Daarnaast kunnen ook andere aanvragen gemeld worden zolang het gaat om functies binnen zorgorganisaties.

Blogs

ZZP Agenda