• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Reële kans afschaffing VAR ?

Er bestaat een reële kans dat de veel bekritiseerde Verklaring Arbeids relatie (VAR) zijn langste tijd gehad heeft. De Stichting ZZP Nederland heeft een aantal concrete voorstellen gedaan met betrekking tot de regelgeving voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Eén van deze voorstellen behelst het afschaffen van de VAR.

Er bestaat een reële kans dat de veel bekritiseerde Verklaring Arbeids relatie (VAR) zijn langste tijd gehad heeft. De Stichting ZZP Nederland heeft een aantal concrete voorstellen gedaan met betrekking tot de regelgeving voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP). Eén van deze voorstellen behelst het afschaffen van de VAR.

Volgens de Stichting ZZP Nederland zou iemand die zich als ZZP'er wil vestigen, na inschrijving bij KvK en Belastingdienst, automatisch zelf verantwoordelijk worden voor de afdracht van BTW en inkomstenbelasting en ook ieder recht op een uitkering verliezen. Opdrachten moeten vervolgens worden vastgelegd met een opdrachtovereenkomst, waaruit blijkt dat er sprake is van een zelfstandige opdracht en geen (verkapt) loondienstverband.

Positief ontvangen
Het voorstel van ZZP Nederland is in brede kring besproken met de relevante ministeries, de Belastingdienst en enkele ZZP-organisaties. Het plan werd overal positief ontvangen. De VAR Verklaring zorgt al jaren voor onduidelijkheid en overlast bij alle partijen. De Belastingdienst heeft grote moeite met het beoordelen en verstrekken van de 400.000 verklaringen die jaarlijks worden aangevraagd. Daarnaast is er te weinig capaciteit om de verklaringen voldoende te controleren.

Terughoudend
Opdrachtgevers zijn vaak terughoudend om een ZZP'er in te huren omdat ze de VAR afgifte niet begrijpen of bang zijn toch op te moeten draaien voor de sociale lasten van de ZZP'er. Hierdoor kunnen zelfstandigen moeilijker aan opdrachten komen.

Urencriterium

De Stichting ZZP Nederland stelt ook voor om het bekende urencriterium van de Belastingdienst te laten vallen. De zelfstandigenaftrek die hieraan gekoppeld is, zou dan kunnen worden verdisconteerd in de MKB winstvrijstelling. Het doorvoeren van de genoemde maatregelen zou volgens de stichting een enorme lastenverlichting betekenen voor overheid, zelfstandigen én opdrachtgevers.

bron: ikgastarten.nl

Blogs

ZZP Agenda

mei
23
mei
28