• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Rapport ZZP Barometer: 61% van de zzp'ers is tegen een minimumtarief

De ZZP Barometer is de onderzoeksmonitor over en voor ZZP’ers, freelancers en zelfstandige ondernemers die vanaf het voorjaar van 2010 viermaal per jaar wordt uitgevoerd onder het ZZP Panel. Aan de hand van korte enquêtes volgt de ZZP Barometer het wel en wee van zelfstandige ondernemers door de tijd heen. Het platform is een initiatief van het ondernemersplatform VictorMundi.com. Vandaag presenteerde de ZZP Barometer het rapport over het derde kwartaal 2012 welke in het teken staat van politiek, pensioen en verzekeringen.

De ZZP Barometer is de onderzoeksmonitor over en voor ZZP’ers, freelancers en zelfstandige ondernemers die vanaf het voorjaar van 2010 viermaal per jaar wordt uitgevoerd onder het ZZP Panel. Aan de hand van korte enquêtes volgt de ZZP Barometer het wel en wee van zelfstandige ondernemers door de tijd heen. Het platform is een initiatief van het ondernemersplatform VictorMundi.com. Vandaag presenteerde de ZZP Barometer het rapport over het derde kwartaal 2012 welke in het teken staat van politiek, pensioen en verzekeringen.

Minimumtarief, VAR en urencriterium
Uit de ZZP Barometer blijkt dat de zelfstandige geen voorstander is van een minimumtarief voor zzp’ers (61,4%). Wel zijn enkele (misschien) voorstander van een maximumtarief (8,8%). Het afschaffen van het (algemeen) minimumloon kan niet opvoldoende voorstanders rekenen: 79,2% van de zelfstandigen is tegen. Wel is de groep ondervraagden groot voorstander van het versoepelen van het ontslagrecht (61,1%), ondanks het feit dat zij veelal zelf geen werknemers in dienst hebben als zzp’er. Ondanks de grote aversie van diverse politieke partijen tegen de VAR‐verklaring, is slechts een kleine meerderheid (51,0%) voorstander van het afschaffen hiervan. Maarliefst 62,8% van de zelfstandigen is voorstander van het afschaffen van het urencriterium, terwijl demissionair Minister van Financiën Jan‐Kees de Jager (CDA) het afgelopen jaar diverse malen heeft aangegeven dat de Belastingdienst niet met een vergrootglas zal kijken naar de gewerkte uren. Het invoeren van een omzetcriterium voor zelfstandigen kan echter ook niet op veel goedkeuring van zzp’ers rekenen(58,4%). 36,6% is (misschien) voorstander van het afschaffen van dezelfstandigenaftrek, mits dat gepaard gaat met administratieve lastenverlichting ten aanzien van de VAR en het urencriterium.

Pensioen en verzekeringen
De ZZP Barometer heeft bovendien een aantal stellingen omtrent pensioen‐ en verzekeringstandpunten dat in de verkiezingsprogramma’s voorkomt, voorgelegd aanhet zzp‐panel. De zelfstandige is pertinent tegen het invoeren van verplichte verzekeringen en sociale voorzieningen voor (een deel van de) zelfstandigen (62,4%).En ook een verplichte verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid voorzelfstandigen kan op weinig voorstanders (24,8%) rekenen. Wel moet de zelfstandige onder bepaalde omstandigheden toegang krijgen tot de bijstand (83,2%) en moeten zijzich aan kunnen sluiten bij een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling (88,6%). Zelfstandigen die werk verrichten dat in hun sector voornamelijk in loondienst wordt gedaan, moeten volgens een groot gedeelte van de ondervraagden (71,5%) niet worden ondergebracht in de sociale zekerheid: de werkgever die hen een opdracht geeft, dient dus niet de pensioenpremies en premies voor arbeidsongeschiktheid voor deze groep te betalen. Daarop sluit aan dat slechts 16,8% bereid is (extra) bij te dragen om de zwakke(re) zelfstandigen te ondersteunen volgens het zogenaamde solidariteits‐principe. 61,7% wil niet verplicht meedoen aan een pensioenfonds, maar 58,4% wil(misschien) meedoen aan een premiepensioeninstelling (ppi). Tenslotte is opvallend dat een groot deel van de zelfstandigen niet over enkele essentiële verzekeringen beschikt: aansprakelijkheid (38,6%), arbeidsongeschiktheid(46,2%), beroepsaansprakelijkheid (50,2%), overlijdensrisico (49,8%) en rechtsbijstand(60,9%).

Meedoen?
Ben jij zzp’er en heb je (nog) niet deelgenomen aan het onderzoek? Ga dan naar www.zzpbarometer.nl en voeg je bij het zzp‐panel dat momenteel uit bijna 1.500 zzp’ers bestaat die actief zijn in 15 verschillende branches.

Suggesties voor nieuwe, actuele thema’s zijn ook welkom en door te geven via panel@zzpbarometer.nl. Veel plezier bij het lezen van het ZZP Barometer‐rapport!

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20