• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Prinsjesdag 2017: wat verandert er voor de zzp'er?

Prinsjesdag 2017 is weer voorbij. Op de derde dinsdag van september, dit jaar viel het op 19 september, wordt de Miljoenennota gepresenteerd. Wat verandert er voor de zzp'er? Al jaren wordt er gespeculeerd dat zzp'ers kunnen rekenen een wijziging van de fiscale voordelen. Gaat er in 2018 iets veranderen aan de fiscale voordelen?

Fiscale voordelen gewijzigd?

Het antwoord is kort maar krachtig: nee. Voor de zzp'er verandert er, als het gaat om fiscale voordelen, ook aankomend jaar niet zoveel. De startersaftrek, zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en het urencriterium blijven allemaal ongewijzigd. De zelfstandigenaftrek blijft € 7.280, de startersaftrek blijft € 2.123, de mkb-winstvrijstelling 14% en het urencriterium 1.225 uur.

Er werd dit jaar eigenlijk weinig gesproken over de zelfstandig ondernemer. Omdat het nieuwe kabinet nog niet gevormd is, kon er ook weinig bekend gemaakt worden over het nieuwe kabinetsbeleid. Een aantal punten die voor jou als zzp'er van invloed kunnen zijn volgend jaar:

Koopkracht en btw

De koopkracht gaat er op vooruit: gemiddeld genomen een stijging van 0,6%. Ook wordt er een aanpassing gedaan in de btw-tarieven, waardoor bijvoorbeeld veel drogisterij-artikelen niet meer in het lage, maar het hoge btw-tarief gaan vallen.

Eigen bijdrage Zvw + eigen risico 2018

De bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw) wordt gewijzigd: zzp'ers betalen in 2018 een eigen inkomensafhankelijke bijdrage van 5,65% in plaats van 5,4% in 2017. Het eigen risico gaat van € 385 naar € 400.

WBSO wordt aangepast

De WBSO (Aftrek voor Speur- en Ontwikelingswerk) wordt aangepast. In 2018 gelden er twee schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf, voor zzp'ers die minimaal 500 S&O (Speur-  & Ontwikkelingswerk) uren maken is er een vaste aftrek. Ook ontvangen startende zelfstandig ondernemers een extra aftrek.

LET OP De exacte bedragen zijn nog niet bekend: dat wordt later aangevuld door de RVO.

Bron: RVO.nl.

Wet DBA

De wet DBA is (nog steeds) uitgesteld tot 1 juli 2018.

Stimulering start-ups en innovatie

Het kabinet wil start-ups en ondernemers helpen te investeren. In het voorjaar van 2018 wordt daarom een wetsvoorstel ingediend voor het oprichten van 'Invest-NL'. Dit loket zou het adres moeten worden voor start-ups en ondernemers op het gebied van exportkredietverzekering, risicokapitaal, garanties, internationale financieringsprogramma's.

Cyberrisico's

Cybercrime in het mkb wordt aangepakt: een nieuw centrum, het Digital Trust Centrum, moet het mkb helpen met beveiliging tegen cybercrime.

Vennootschapsbelasting

Voor de zzp'er is dit wellicht niet van belang - echter als je je eenmanszaak omzet naar een bv kun je rekenen op een verlaging van de vennootschapsbelasting. Nu betalen bedrijven 20% belasting over de eerste € 200.000 en 25% over het bedrag daarboven. In 2018 wordt de 20%-schijf verhoogd tot € 250.000. In 2020 zou dit bedrag naar € 300.000 en in 2021 naar € 350.000 moeten.

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda

mei
23
mei
28