• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Premies vergelijken AOV loont voor zzp'ers

De prijsverschillen tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor (zelfstandige) ondernemers zijn enorm. Uit een studie van financieel onderzoeksbureau MoneyView, die maandag wordt gepubliceerd, blijkt dat de premie van de duurste verzekering gemiddeld 53 procent hoger ligt dan de goedkoopste polis tegen arbeidsongeschiktheid. Deze kloof onderstreept dat ondernemers veel geld kunnen besparen als zij de verzekeringspremies goed met elkaar vergelijken.

De prijsverschillen tussen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor (zelfstandige) ondernemers zijn enorm. Uit een studie van financieel onderzoeksbureau MoneyView, die maandag wordt gepubliceerd, blijkt dat de premie van de duurste verzekering gemiddeld 53 procent hoger ligt dan de goedkoopste polis tegen arbeidsongeschiktheid. Deze kloof onderstreept dat ondernemers veel geld kunnen besparen als zij de verzekeringspremies goed met elkaar vergelijken.

De bevindingen van MoneyView, dat 43 arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onder de loep heeft genomen, bevestigen ook een recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten. Daaruit kwam namelijk naar voren dat een bakker van 33 jaar die tot zijn 65e voor een bedrag van 28.000 euro per jaar verzekerd wil zijn, hiervoor een verzekeringspremie kan kiezen die varieert van 492,63 tot 5433,70 euro per jaar. In het onderzoek van MoneyView kost de goedkoopste arbeidsongeschiktheidsverzekering 1669,99 euro per jaar, terwijl aan de duurste een prijskaartje van 3605,04 euro hangt.

Niet blindstaren
„Ondernemers moeten zich echter niet blindstaren op de prijs”, waarschuwt MoneyView-onderzoeker Michel Behrens. Volgens hem bieden goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de regel ook minder dekking en een kortere uitkeringsduur.

„Men zou eerst moeten kijken aan welke wensen zo’n verzekering moet voldoen. Daarbij kan gedacht worden aan vragen zoals: Voor welk uit te keren bedrag wil de ondernemer zichzelf verzekeren? En tegen welke mate van arbeidsongeschiktheid: 25, 45, 55 of 80 procent? Welke oorzaken van niet kunnen werken moeten er worden verzekerd en hoeveel maanden kan de ondernemer in zo’n situatie zelf financieel overbruggen?”, somt Behrens op. „Zulke vragen hebben allemaal invloed op de hoogte van de verzekeringspremie. Pas als die beantwoord zijn, krijg je een overzicht van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een vergelijkbare dekking en kun je een keus maken op basis van prijs.”

Goedkoopste
In zijn onderzoek komen twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van de Duitse firma Allianz als goedkoopste uit de bus. Het ene verzekeringsproduct, Allianz AOV Absoluut, geeft een dekking van maximaal 50.000 euro per jaar. Allianz AOV Absoluut is een sommenverzekering. Dat betekent dat er altijd wordt uitgekeerd als de verzekerde (deels) arbeidsongeschikt raakt, ongeacht de hoogte van de inkomensderving. Bij de andere voordelige arbeidsongeschiktheidsverzekering, Allianz AOV Essentie, wordt alleen de daadwerkelijke inkomensschade vergoed. Die kan bij deze schadeverzekering ten hoogste 120.000 euro per jaar bedragen.

Naast de goedkoopste verzekeringen onderscheidt onderzoeker Behrens ook vier arbeidsongeschiktheidspolissen die ondernemers de meeste flexibiliteit bieden: Inkomen Continu Compleet van verzekeraar Avéro Achmea, AOV Exact en AOV Extra van Generali en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Allianz. Deze vier polissen zijn het meest flexibel door de vele indexeringsmogelijkheden om de verzekering voor de toekomst waardevast te houden en de mogelijkheid tot aanvullende dekkingen, zoals een uitkering bij zwangerschap of een extra uitkering bij een ongeval.

Stapsgewijs
Behrens verwacht dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de komende jaren stapsgewijs duurder zullen worden. De verzekeraars hebben de schade als gevolg van ondernemers die voor langere tijd niet kunnen werken, namelijk zien stijgen van 700 miljoen euro in 2006 naar 1,1 miljard euro in 2010. De verwachte premiestijging zal het vooral voor zelfstandigen nog moeilijker maken om zich in te dekken tegen arbeidsongeschiktheid. Nu is al ruim de helft daar niet tegen verzekerd vanwege de hoge kosten.

Degenen die wel in staat zijn zo’n verzekering te betalen, kunnen volgens de MoneyView-onderzoeker profiteren van fiscale voordelen. „De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan worden afgetrokken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Aan de hoogte van deze aftrekpost is geen beperking gesteld.”

ALTERNATIEF VOOR DURE VERZEKERAAR
Werknemers zijn via hun werkgever tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd, maar ondernemers en kleine zelfstandigen moeten dat zelf regelen. Vanwege de hoge kosten ziet ruim de helft van de zelfstandigen zonder personeel echter af van zo'n verzekering. Niettemin is er volgens Michel Behrens van financieel onderzoeksbureau MoneyView een aantal alternatieven voor ondernemers die zich toch willen indekken tegen arbeidsongeschiktheid.

Zelfstandigen die voor zichzelf zijn begonnen vanuit loondienst of een uitkering, kunnen kort na de oprichting van hun bedrijf een ziektewetverzekering of wia-verzekering afsluiten bij het UWV. Zij genieten in het geval van arbeidsongeschiktheid dan dezelfde rechten als een gewone werknemer.

Ook voor zelfstandige ondernemers op leeftijd die gestopt zijn met hun onderneming, is er een regeling. Zij zijn onder bepaalde voorwaarden in staat een uitkering aan te vragen in het kader van de wet IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen). Daarnaast is er voor vrouwelijke ondernemers die tijdelijk niet kunnen werken vanwege zwangerschap, een uitkering te verkrijgen onder de regeling ZEZ (Zelfstandige en Zwangerschap).

Voor zelfstandigen die werkzaam zijn in sectoren waar arbeidsongeschiktheid bijna altijd ontstaat door ongelukken, kan een ongevallenverzekering een goedkoper alternatief zijn.

bron: Telegraaf

Lees ook: Is de prijzenslag binnen de AOV-markt uitsluitend in het voordeel van zzp'ers?

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20