• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Positief nieuws: herstel economie zet door

Ondernemers in Nederland vinden dat het derde kwartaal beter uitpakte dan men verwacht had. Zowel de omzet als de export deden het beter dan men vooraf vermoedde.

Ondernemers in Nederland vinden dat het derde kwartaal beter uitpakte dan men verwacht had. Zowel de omzet als de export deden het beter dan men vooraf vermoedde. Alleen de investeringen daalden naar het niveau van het 1e kwartaal. De ondernemers zien het 4e kwartaal rooskleuriger in: men denkt dat de omzetverwachting in positieve zin royaal de nullijn passeert.     
 
Omzet pakt beter uit
Het derde kwartaal pakte per saldo minder slecht uit voor Nederlandse ondernemers dan verwacht. De omzet (-4,9%) pakte beter uit dan verwacht (-11,7%). Ook de export deed het beter (5,8%) dan verwacht (1,4%). De verwachte krimp (-14,6%) in de werkgelegenheid pakte in werkelijkheid iets minder slecht uit (-13,4%). Alleen de investeringen zakten terug naar het dieptepunt van het eerste kwartaal. De kentering ten goede in de winstgevendheid zet door (van -15,5% naar -11,8%). Het totale oordeel over het economisch klimaat pakte beter uit (-14,7%) dan verwacht (-16,9%).

Optimistisch vierde kwartaal
Ondernemers zijn tamelijk optimistisch voor het vierde kwartaal. De omzetverwachting (11,4%) komt voor het eerst sinds jaren royaal boven de nullijn uit. Maar liefst 17,3% verwacht per saldo een toename van de export. Ook hier is de stemming een stuk beter dan de afgelopen jaren. Er wordt wel weer een grotere krimp (-15,5%) in de personeelssterkte verwacht. De stemming rond de investeringen (-12,6%) leeft weer wat op. De verwachting rond de winstgevendheid (-11,8%)  is opnieuw wat minder negatief. Al met al is de stemming over het economisch klimaat een stuk minder negatief (-7%).

Download hier het rapport van de Conjunctuurenquête Nederland vierde kwartaal 2013 COEN


Blogs

ZZP Agenda