• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Ondernemersvertrouwen bereikt dieptepunt volgens COEN

Het ondernemersvertrouwen in Nederland heeft een dieptepunt bereikt, zo blijkt uit de resultaten van COEN, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd.

Het ondernemersvertrouwen in Nederland heeft een dieptepunt bereikt, zo blijkt uit de resultaten van COEN, die vandaag door de Kamer van Koophandel zijn gepubliceerd. Het aantal ondernemingen dat verwacht met minder mensen te moeten doorgaan is per saldo toegenomen van -3% voor 2012 naar ruim -14% voor 2013. Net zo pessimistisch zijn ondernemers over hun ontzetontwikkeling: verwachtte per saldo nog 11% van de ondernemers dat de omzet in 2012 zou toenemen, voor 2013 neemt dat saldo af tot 1%. Het enige lichtpuntje dat ondernemers zien is de ontwikkeling van de export: bijna 21% van de ondernemers verwacht per saldo een toename, dat is 6% meer dan een jaar geleden. Toch is dat niet voldoende om de investeringen weer op te krikken. Voor 2012 zaten de investeringsverwachtingen al op een dieptepunt van per saldo -5%. Voor 2013 is die verwachting nog een stuk lager: per saldo voorziet 9% een afname van de investeringen.

Personeel

De meeste krimp in personeel gaat optreden bij de bouw, waar maar liefst per saldo 44% van de bedrijven verwacht met minder personeel door te moeten gaan. Deze verwachting is bijna twee keer zo hoog als die voor 2012. Ook boven de sector vervoer pakken donkere wolken zich samen: per saldo ziet 17% van de ondernemers het personeelsbestand afnemen. De detailhandel ziet het rooskleuriger in: per saldo verwacht 3% van de ondernemers een toename in het personeelsbestand.

Omzetontwikkeling
De handel is het meest positief over de omzetontwikkeling in 2013: Ruim 17% van de detailhandelsondernemers verwacht in 2013 een omzettoename, bij de groothandel ligt dat op 14%. In de bouw verwacht per saldo maar liefst 62% van de ondernemers een afname van de omzetontwikkeling.

Export
De vervoerssector is het meest positief over de export: per saldo verwacht 25% een toename. Bij de industrie ligt dat op 22%.

Investeringen
In de bouw ziet per saldo 24% van de ondernemers de investeringen dalen. Ook de landbouw is weinig positief gestemd met per saldo een afname van 18%. De industrie blijft op peil (-1%). In de detailhandel neemt de investeringsgeneigdheid toe met per saldo 5%.

Het volledige rapport is te downloaden op www.kvk.nl/coen

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20