• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Ondernemers dringen bij Tweede Kamer aan op garantie-inkomen voor zelfstandigen

Zelfstandig ondernemers moeten een tijdelijk basisinkomen krijgen op het niveau van hun inkomsten van vorig jaar. Met dit reddingsplan willen Ronald van den Hof (directeur Seats2Meet en opjutter van De Werkvereniging), Ruud Koornstra (Tendris), en Martin Schuurman (MKB Brandstof) de ruggengraat van onze economie versterken.

In een brief aan de Tweede Kamer dringen ze aan op het invoeren een tijdelijk garantie-inkomen voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers.

Ruggengraat van de economie

De serie-ondernemers stellen vast dat er sprake is van ongelijke behandeling in het kabinetsbeleid om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. ‘Werknemers en grote bedrijven ontvangen nu maximale steun. Maar als mkb'er of zzp'er loop je vast, terwijl juist onze ondernemers de ruggengraat van onze economie vormen.’

Waar werkenden in loondienst hun inkomen krijgen uitbetaald tot twee of drie keer modaal en de overheid miljarden uittrekt voor grote bedrijven, komen zzp’ers er met een aanvulling tot bijstandsniveau bekaaid vanaf. Het gevaar is reëel dat veel zzp’ers en ondernemers in bedrijfstakken die door de lockdown zijn getroffen, hierdoor ten onder zullen gaan. Dit zal niet alleen de ondernemers zelf treffen, maar de gehele economie, waarschuwen ze

‘Om de economie na de lockdown daadwerkelijk van het slot te kunnen gooien moeten we nu niet alleen bedrijven en winkels overeind houden, maar ook zorgen dat die miljoenen tweederangs burgers na de lockdown nog iets te besteden hebben. Doen we dit niet, dan stevenen we af op een enorme vraaguitval die tot niets anders kan leiden dan een golf aan faillissementen – ook onder de bedrijven die het kabinet deze maanden overeind probeert te houden.‘

Garantie-inkomen tot inkomensniveau van vorig jaar

Om een faillissementsgolf en vraaguitval te vermijden, stellen de serie-ondernemers voor om gedurende de rest van het jaar een garantie-inkomen voor zelfstandigen in te voeren. Hierbij krijgt iedere zzp’er en mkb-ondernemer elke maand een aanvulling op het inkomen, ter hoogte eentwaalfde van het belastbaar inkomen van vorig jaar (met een maximum van € 6000,-). De ontvangers tellen het garantie-inkomen op bij hun aangifte inkomstenbelasting. Blijkt het totaal ontvangen bedrag hoger dan de inkomsten van vorig jaar, dan betalen ze het surplus terug als belasting.

Ook 'lockdown' voor commercieel vastgoed

Ook aan de kostenkant is het nodig om ondernemers tegemoet te komen, vinden de opstellers van de brief. Meer in het bijzonder doelen zij hierbij op het (tijdelijk) verlagen van de huurkosten. Voor de rest van het jaar stellen zij een ‘lockdown’ voor commercieel vastgoed. Dit wil zeggen dat bedrijven die als gevolg van de coronacrisis tenminste 25% omzetverlies leiden hun huur niet hoeven te betalen. Huurder en verhuurder draaien allebei op voor de helft van de niet betaalde huur, waarbij het deel van de huurder wordt uitgesmeerd over de resterende looptijd van zijn huurcontract.

‘Vastgoedbedrijven hebben aan hun aandeelhouders uit te leggen dat er dit jaar geen dividend te verwachten valt. Zelfstandigen die commercieel vastgoed bezitten kunnen aanspraak maken op het garantie-inkomen, zodat zij nauwelijks persoonlijke schade lijden.’ De ondernemers, die zeggen te spreken namens ondernemend Nederland, roepen alle fracties in de Tweede Kamer op om dit reddingsplan voor te leggen aan het kabinet.

 De opstellers van het plan:

  • Ronald van den Hoff is ondernemer bij Seats2Meet.com, voorzitter Stichting Society30 en 'opjutter' van De Werkvereniging, branchevereniging van Modern Werkenden. Twitter: @RvandenHoff
  • Ruud Koornstra is activistisch ondernemer, voorzitter SCO en 'Raad van Partners' MVO Nederland. Twitter: @RuudvanTendris
  • Martin Schuurman Ondernemer bij MKB Brandstof en Jens.nl, initiatiefnemer LaatBloeien. Twitter: @LaatBloeien

 

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20