• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Nieuw belastingplan geen vooruitgang voor startende zzp'ers

De commissie- Van Dijkhuizen stuurde maandag 17 juni een advies aan staatssecretaris van Financiën Frans Weekers over een nieuw belastingsplan. Startende zzp'ers gaan er in dat plan op achteruit door het afschaffen van de startersaftrek. Bovendien vervalt de zelfstandigenaftrek in het nieuwe advies.

De commissie- Van Dijkhuizen stuurde maandag 17 juni een advies aan staatssecretaris van Financiën Frans Weekers over een nieuw belastingsplan. Startende zzp'ers gaan er in dat plan op achteruit door het afschaffen van de startersaftrek. Bovendien vervalt de zelfstandigenaftrek in het nieuwe advies.

2 schijven in plaats van 4
De commissie wil de grens van de eerste belastingschijf verhogen. Nu vallen alleen jaarinkomens tot twintigduizend euro onder de eerste schijf. De commissie wil dat dit 62.500 euro wordt. Door de wijziging valt 93 procent (12 miljoen) van de belastingplichtigen in de eerste schijf, waar 37 procent belasting over wordt betaald. Over de tweede schijf moet dan 49 procent belasting worden opgehoest. Een flink aantal aftrekposten moet worden aangepast of afgeschaft. Als de Belastingdienst voortaan uitgaat van een rendement van drie procent (nog altijd een stuk meer dan in de praktijk) zou dat al 900 miljoen euro schelen, rekent de commissie voor.

Met een andere belastingmaatregel moet dat effect teniet worden gedaan. De commissie stelt uit te gaan van de gemiddelde rente van de afgelopen vijf jaar, wat neerkomt op 2,4 procent.

Toeslagen

Ook moeten de zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget samengevoegd worden. "Hierdoor kunnen mensen makkelijker zien wat zij overhouden als zij meer gaan werken", aldus de commissie. Zorgtoeslag moet niet meer aan een persoon, maar aan de zorgverzekeraars worden uitgekeerd, vindt de commissie. In de voorstellen daalt het aantal burgers dat een toeslag uitbetaald krijgt van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen mensen.

Als alle maatregelen worden opgeteld, kunnen de wijzigingen kunnen volgens berekeningen van het CPB 140.000 banen opleveren.

Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek
Volgens de commissie ontstaan er in het huidge stelsel "fiscale spanningen" bij ondernemers met een lager inkomen omdat de verschillen met werknemers het grootst zijn. De commie is daarom van mening dat er geen plaats meer is voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Men wil deze faciliteiten binnen 8 jaar uitfaceren en vervangen door een hogere arbeidskorting.

Winstbox
Het afgelopen jaar werd er gesproken over de Winstbox. De commissie is van mening dat hun advies zal zorgen voor minimaal 500 miljoen besparing waardoor de winstbox niet meer nodig zal zijn. Men gaat hier helaas voorbij aan de voorgestelde verlaging van inkomstenbelasting. Deze werd in de Winstbox 28% en zal als het aan de commissie ligt dus stijgen naar 37% in de eerste schijf. Onduidelijk is hoe men de 9% lastenverzwaring gaat compenseren.

Bereken het zelf
Wil je de eventuele gevolgen zelf berekenen? Lees dan de blog van Martijn Pennekamp: Advies commissie van Dijkhuizen: "Start niet als zzp'er"!

Blogs

ZZP Agenda