• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Meerderheid zzp'ers tegen afschaffing zelfstandigenaftrek

Een ruime meerderheid van 83 procent van de zzp’ers is tegen de afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Dat blijkt uit onderzoek van belangenbehartiger FNV Zelfstandigen onder 1400 zelfstandig ondernemers.

Een ruime meerderheid van 83 procent van de zzp’ers is tegen de afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Dat blijkt uit onderzoek van belangenbehartiger FNV Zelfstandigen onder 1400 zelfstandig ondernemers.

De afschaffing van deze fiscale maatregel is een van de adviezen die een commissie onder leiding van bankier Kees van Dijkhuizen vorige maand presenteerde in een poging het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Ook het afschaffen van de startersaftrek staat in het advies.
Volgens de commissie stimuleren deze aftrekposten mensen wel om te starten als ondernemer, maar weerhouden ze hen er van om verder te groeien. De afschaffing wordt gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting. Maar over hoe hoog die korting moet zijn, doet de commissie geen uitspraken. De commissie stelt twee belastingschijven voor. Een van 37 procent tot een inkomen van 62.500 en een tweede tarief van 49 procent bij inkomens boven dat bedrag.
Eerder berekende zzp-specialist Martijn Pennekamp dat een startende zzp’er met een belastbare winst van 35.000 euro er jaarlijks 2.874 euro netto op achteruit gaat, als de maatregelen zouden worden ingevoerd.
Uit de enquête van FNV-Zelfstandigen blijkt dat het merendeel van de zzp’ers de afschaffing van deze belastingmaatregel niet kan compenseren met hogere tarieven en dus minder inkomen zal hebben.

Stoppen
Bijna een op de tien zegt dat invoering van de maatregelen het einde van de onderneming zal betekenen.
Volgens FNV-Zelfstandigen-voorzitter Linde Gonggrijp zijn ingrepen in het belastingstelsel goed te verdedigen, maar "als er iets gaat veranderen, is het wel van belang dat het een doordachte, geleidelijke verandering is. De overheid moet zich goed realiseren wat de consequenties zijn voor zelfstandig ondernemers."

Belastingvoordelen
De Commissie Van Dijkhuizen vindt dat zzp’ers nu teveel belastingvoordelen krijgen in vergelijking met werknemers.
"Deze twee groepen kun je echter niet een op een met elkaar vergelijken. Zelfstandigen zijn ondernemers, met bijbehorend ondernemersrisico en eigen verantwoordelijkheid voor voorzieningen als pensioen en arbeidsongeschiktheid", aldus Gonggrijp.

Bron: NUZakelijk

Blogs

ZZP Agenda