• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Meerderheid zzp'ers hogere omzet in 2011

De meerderheid van de zzp’ers in Nederland (51,9%) heeft in 2011 een hogere omzet behaalt dan in 2010. De licht stijgende tarieven en de flinke stijging in het aantal facturabele uren zorgden dat 2011, ondanks de crisis, een goed jaar is geworden voor de zzp’er.

De meerderheid van de zzp’ers in Nederland (51,9%) heeft in 2011 een hogere omzet behaalt dan in 2010.

De licht stijgende tarieven en de flinke stijging in het aantal facturabele uren zorgden dat 2011, ondanks de crisis, een goed jaar is geworden voor de zzp’er. De zzp’ers zijn niet positief over de economische stand van zaken in Nederland, maar zijn wel van mening dat zowel de Nederlandse economie als hun eigen onderneming zich (zeer) positief zal ontwikkeling het komend jaar. Dit blijkt uit jaarrapport 2011 van de ZZP Barometer welke je hier kunt inzien.

Uit de ZZP Barometer blijkt bovendien dat een overgrote meerderheid van de zzp’ers (68,1%) een financiële buffer achter de hand heeft, mocht de economie en de eigen onderneming zich toch minder positief ontwikkelen dan verwacht. 46,5% van de zzp’ers kan een periode van 3 tot 12 maanden overbruggen met zijn financiële buffer, terwijl 40,9% het zelfs langer dan 1 jaar uit zou kunnen houden met zijn reserves.

Over de ontwikkeling van de zzp-markt is de zzp’er zeer verdeeld: terwijl 41,5% van mening is dat de ontwikkelingen positief zullen zijn, meent 42,8% dat de ontwikkelingen negatief zullen zijn. Desalniettemin zegt 88,9% zeker (zzp-)ondernemer te blijven in 2012 geeft slechts 2,0% aan (waarschijnlijk) te zullen stoppen en zegt 2,3% niet te weten wat zijn vooruitzichten zijn. Wel is er veel kritiek op schijnondernemers: “Er is een groter aanbod: omdat het UWV mensen blijft pushen voor zichzelf te beginnen, wordt de koek te klein,” aldus een van de 1.477 ondervraagde panelleden.

Positief over eigen onderneming
Het merendeel van de zzp’ers geeft echter aan dat zijn onderneming er goed voor staat (59,2%) en denkt dat deze zich ook in de toekomst positief zal ontwikkelen (67,1%). 22,8% geeft aan dat zijn onderneming er slecht voor staat, waarbij slechtst 10,1% geen positieve vooruitzichten schetst. Deze (jaar)cijfers schetsen een (veel) positiever beeld dan hetgeen de afgelopen maanden in de pers is verschenen over onder andere zzp’ers en de voedselbank en zzp’ers en het minimuminkomen.

De ZZP Barometer is een initiatief van Victor Mundi, het all-in-one businessplatform voor ondernemers. Mede-initiatiefnemers zijn ikwordzzper.nl, IT-Staffing, MarktEffect, NRC Media, NUzakelijk, ZiPconomy en ZZPnodig. Het landelijk zzp-onderzoek, dat begin 2010 van start is gegaan, verzamelt ieder kwartaal belangrijke informatie voor beleidsmakers en marktpartijen en verschaft de bijna 1.500 deelnemende zzp’ers interessante benchmarkinformatie. Het volledige jaarrapport 2011 vindt u op de website van ZZP Barometer: www.zzpbarometer.nl.

Expertinterview
Sinds 2011 is www.ikwordzzper.nl mede initiatiefnemer van de ZZP Barometer, in het jaarrapport van 2011 staat een interview met Martijn Pennekamp, de oprichter van deze website. Bekijk het rapport en lees het interview via deze link.

Blogs

ZZP Agenda