• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Martijn Van Dam (PVDA) schakelt zzp'ers gelijk aan werknemers!

De overheid moet de regie nemen bij het verzekeren van zzp'ers tegen inkomensverlies bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en klusloosheid. Ook moet er een nieuw pensioenfonds komen voor zelfstandigen zonder personeel. Daarvoor pleit zondag Kamerlid Martijn van Dam, die kandidaat is voor het leiderschap van de PvdA.

De overheid moet de regie nemen bij het verzekeren van zzp'ers tegen inkomensverlies bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en klusloosheid. Ook moet er een nieuw pensioenfonds komen voor zelfstandigen zonder personeel. Daarvoor pleit zondag Kamerlid Martijn van Dam, die kandidaat is voor het leiderschap van de PvdA.

Van Dam oppert een premie naar draagkracht en een uitkering op basis van eigen opbouw. “Allemaal vrijwillig, want de vrijheid van zzp’ers is een groot goed. Door het collectief te regelen, worden risico’s beter gedeeld en wordt het goedkoper,” schrijft hij op zijn Facebookpagina.

Het gaat volgens het Kamerlid om bijna de helft van de bouwvakkers, veel vrachtwagenchauffeurs, freelancers en interim-managers. Allemaal verdienen ze meer zekerheid, schrijft Van Dam. Hij vindt dat de overheid bij de banken moet afdwingen dat zzp’ers en flexwerkers langs dezelfde meetlat worden gelegd als gewone werknemers en dus ook gewoon een huis kunnen kopen.

Het huidige kabinet heeft afgesproken niet te tornen aan de regels rondom het ontslagrecht en de arbeidsmarkt. De 34-jarige Van Dam memoreert dat Nederland al jaren ‘gevangen’ zit in discussies over ontslagbescherming, terwijl de werkelijkheid is dat een op de drie werkenden - mensen met een tijdelijk contract of zzp’ers - helemaal geen ontslagbescherming geniet.

Werkgevers kunnen kosten risicoloos op hen afwentelen, aldus Van Dam, die stelt dat mensen met flexibelere arbeidsrelaties er niets aan hebben als de PvdA zijn hakken in het zand zet als over de arbeidsmarkt wordt gesproken. Hij wil dat ‘taboe’ doorbreken, zonder de rechten van werknemers die een vast contract hebben aan te tasten.

De kandidaat-partijleider pleit voor een nieuw soort flexcontract dat voor onbepaalde duur geldig is, maar toch op korte termijn is op te zeggen. In ruil daarvoor moet de werkgever een opslag op het loon betalen en een hogere WW-premie voor versnelde opbouw van WW-rechten. Dit zou de balans op de arbeidsmarkt herstellen. “Werkgevers krijgen wel flexibiliteit, maar kunnen niet langer hun risico’s kosteloos afwentelen op werknemers. Die raken op hun beurt verlost van het circus van opeenvolgende tijdelijke contracten en krijgen meer loon en een betere WW.”

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vraagt zich af of Van Dam een grap maakt. “Dit is een schopstoelcontract”, twittert hij. Hij brengt in herinnering dat hij met Van Dams fractiegenoot Mariët Hamer aan een wet over het onderwerp werkt.

Bron: ND.nl

Naschrift redactie ikwordzzper.nl

Waar Van Dam aan voorbij gaat is dat zzp'ers er over het algemeen zelf kiezen voor het ondernemerschap. Zzp'ers zijn over het algemeen bewust zelfstandig geworden om zelf hun toekomst te bepalen. Verder zijn er genoeg vrijwillige mogelijkheden zijn tot het opbouwen van pensioen, het verzekeren van arbeidsongeschiktheid en het aangaan van een hypotheek.

 

Blogs

ZZP Agenda