• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 28: Lichte stijging aantal starters in juni 2022, ruim een derde zzp’ers verhoogt tarieven door inflatie, zzp-kappers huren steeds vaker stoel in kapsalon

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Lichte stijging aantal starters in juni 2022

Het aantal starters ligt in juni 2022 iets hoger dan in deze maand vorig jaar. Met 21.873 startende ondernemers is de toename 2%. Er is ook een lichte toename (3%) van het aantal stoppers in juni 2022 (9.262), in vergelijking met juni 2021. De stijging van het aantal stoppende starters – zoals te zien was in de maanden maart, april en mei van dit jaar – zet hiermee vooralsnog niet door.  

Deze cijfers zijn opgetekend in het KvK Trendrapport Bedrijfsleven over juni 2022. De sectoren horeca (+46% ten opzichte van juni 2021) en logistiek (+10%) zijn opnieuw de sterkste stijgers. Net als in mei 2022 is de groei in de sector vrijwel uitsluitend toe te schrijven aan de eventcatering. Tot deze categorie behoren onder andere koks en barista’s. Na een dip in januari 2022 van 219 starters, loopt de curve vanaf februari stijl omhoog tot 864 in juni 2022.

“De trend in de horeca is voor een deel te verklaren vanuit de grote krapte op de arbeidsmarkt” stelt Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap. “Hierdoor is het voor velen aantrekkelijker om als zelfstandige actief te zijn, in plaats van in loondienst te werken. Er valt dan meer, en beter, te onderhandelen over tarieven, roosters en werktijden. Ook in andere sectoren, zoals de zorg, is deze ontwikkeling zichtbaar.” Binnen de sector logistiek is de stijging vooral zichtbaar bij personenvervoer over de weg (openbaar vervoer en taxidiensten), goederenvervoer over de weg en koeriersdiensten.   

Bron: KvK

'Niet zorg-zzp’ers het probleem, maar het beleid binnen zorgorganisaties'

SoloPartners, dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg, vindt dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de plank volledig misslaat in haar oproep aan de Tweede Kamer om het aantal zzp’ers in de zorg terug te dringen. Volgens SoloPartners zijn niet de zorg-zzp’ers het probleem, maar zijn dat de grote tekorten aan zorgprofessionals. “Het gaat erom dat werken in de zorg weer aantrekkelijk wordt en blijft. In welke contractvorm dat werk wordt gedaan, is niet relevant. Wat wel relevant is, is dat er in de zorg meer aandacht komt voor de wensen van de zorgverleners”, aldus de brancheorganisatie.  

ZN wil van werken in loondienst de beste optie maken en het werken met zzp’ers in de zorg stoppen. Hoe dat moet, wordt niet onderbouwd. Uit een recente enquête van SoloPartners kwam naar voren dat de beweegredenen om te starten als zzp’er in de zorg voortkomen uit onvrede over het beleid binnen zorgorganisaties. Zorgverleners willen meer tijd en aandacht kunnen besteden aan cliënten en patiënten.

Volgens SoloPartners praat ZN vooral uit eigenbelang om zzp’ers als het probleem te bestempelen. “Dat heeft wederom te maken met geld.  Waar het ZN namelijk werkelijk om draait zijn de onbewezen stellingen dat door zzp’ers de zorgpremies gaan stijgen en zorgvragers minder goede toegang krijgen tot zorg.” De uitkomsten van de enquête weerspreken de aannames van ZN, zegt SoloPartners. “ZN weet niet waar ze het over heeft. Het algemeen zorgbelang wordt gebruikt, zo niet misbruikt, om de eigen agenda door te drukken.”   

Bron: SoloPartners

Ruim een derde zzp’ers verhoogt tarieven

Ruim een derde van de zzp’ers (37%) heeft in reactie op de inflatie en de stijgende kosten van levensonderhoud zijn tarieven verhoogd. Nog eens 11% overweegt ook een dergelijke maatregel. Naast of in plaats van het verhogen van de tarieven, kiest meer dan een kwart (26%) van de zelfstandig ondernemers ervoor om meer opdrachten aan te nemen. Daarnaast zegt nog eens 22% van de freelancers meer uren te gaan werken. Ofwel: bijna de helft van de zzp’ers gaat uit noodzaak harder werken.

Bereken jouw minimale uurtarief met onze uurtarief calculator

Dit blijkt uit onderzoek van freelance platform Fiverr onder 1.000 Nederlandse zzp’ers. Meer dan de helft (55%) maakt zich zorgen om de stijgende kosten van levensonderhoud. Het is de voornaamste reden van de tariefverhoging. In 38% van de gevallen is de tariefverhoging in lijn met de huidige inflatie, circa 8 tot 10%.   

Bron: AccountantWeek

Zzp’ers moeten vóór 1 september huur- of zorgtoeslag over 2021 aanvragen

Zzp’ers die in 2021 minder inkomen hadden (bijvoorbeeld door de coronamaatregelen), kunnen nog tot 1 september huur- of zorgtoeslag aanvragen bij de overheid. Ongeveer 1 op de 10 huishoudens die hier recht op had, heeft zijn huur- of zorgtoeslag over 2021 nog niet aangevraagd. Onder zelfstandig ondernemers is dit aantal nog hoger. Dat komt bijvoorbeeld omdat zzp’ers geen rekening houden met aftrekposten.

Als je als zzp’er huur- of zorgtoeslag wilt krijgen, moet je dat zelf aanvragen. Eerst bereken je of je voor toeslag in aanmerking komt. Vervolgens vraag je toeslag aan op toeslagen.nl. Hiervoor moet je inloggen op 'Mijn toeslagen'. Heb je als zzp’er uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 aangevraagd? Dan heb je iets langer de tijd. Je kan in dat geval huur- of zorgtoeslag aanvragen tot de vermelde einddatum op de aangifte van het uitstel.

Bron: De Ondernemer

Zzp-kappers huren steeds vaker stoelen in kapsalon

Kappers worden na de coronacrisis steeds creatiever in hun personeelsbeleid. Zo heeft kapsalon Debby’s Haircollection in Lelystad na de pandemie geen kapsters meer in dienst. Eigenaresse Debby van Os – die al 30 jaar in het vak zit en al een kwarteeuw een eigen kapsalon heeft – verhuurt de 8 kappersstoelen voortaan aan zzp’ers. Zij was klaar met het zoeken naar personeel, naar tijdelijke vervangers bij ziekte en naar het vol krijgen van de roosters.

De coronatijd had grote gevolgen voor de kapsalon. Tijdens de onzekere periode met verplichte sluitingen en onzekerheid over overheidssteun besloten 5 werknemers hun eigen pad te kiezen. Van Os hoorde steeds vaker dat eigenaren van kapsalons met zzp’ers gaan werken. Voor Van Os was dit dé oplossing om de kosten te drukken en haar eigen werkdruk (12 uur per dag werken, 6 dagen in de week) te verlagen.

Voor zzp’ers is de stoelhuur aantrekkelijk, want zij hoeven niet te investeren. Met de inkomsten uit verhuur kan Van Os het pand en het gebruik van gas, water en licht bekostigen. Brancheorganisatie ANKO maakte een paar weken geleden bekend dat bijna 80% van de ondernemers in de haarverzorging zzp’er is.

Bron: Omroep Flevoland

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Bereken jouw uurtarief

Bereken jouw uurtarief

Wil je weten wat jij overhoudt? Gebruik onze uurtarief calculator!