• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Letselschade bij zzp'ers groter probleem dan in loondienst!

Grote gevolgen voor (Z)Zp'ers bij letselschade
Letselschade, je hoopt er nooit mee te maken te krijgen. Vooral voor (Z)ZP’ers zitten er meer en andere haken en ogen aan dan bij mensen in loondienst.

Grote gevolgen voor (Z)Zp'ers bij letselschade

Letselschade, je hoopt er nooit mee te maken te krijgen. Vooral voor (Z)ZP’ers zitten er meer en andere haken en ogen aan dan bij mensen in loondienst. De gevolgen voor je bedrijf kunnen immers enorm zijn. Reden om eens te praten met jurist en letselschadespecialist Cees de Bil van Letselschadecase over de gevolgen voor (Z)ZP’ers en welke acties je het beste kunt nemen.

Gevolgen voor (Z)ZP’ers
In mijn omgeving heb ik al een paar keer de impact van een verkeersongeval van dichtbij kunnen meemaken bij mensen in loondienst. Mijn eerste vraag is dan ook: Wat maakt de gevolgen voor (Z)ZP’ers anders?
“Stel je bent druk bezig met de opbouw en uitbouw van je eigen bedrijf en door een ongeval buiten jouw schuld, word je ineens stilgezet. Behalve de directe gevolgen van het letsel kan ook je bedrijfsvoering onder druk komen te staan. Je uitgaven lopen door, terwijl je inkomsten dat mogelijk niet doen.
Daarnaast is datgene wat je moet doen om nieuwe opdrachten voor te bereiden en binnen te halen vaak het eerste wat in de knel komt als je niet volledig fit bent. Het overleg met de verzekeraar is bovendien iets waar je helemaal niet op zit te wachten omdat je al snel het gevoel hebt je te moeten verdedigen en verantwoorden.
Ook kunnen (Z)ZP'ers en starters in het bijzonder in het gesprek over aansprakelijkheid en schadevergoeding voor lastig te beantwoorden vragen komen te staan. Bijvoorbeeld: wat is je schade als je nog maar net begonnen bent en door een ongeval tijdelijk of blijvend buitenspel komt te staan? De specialist is dan de woordvoerder naar de verzekeraar en behartigt jouw belangen op een manier die jouw herstel ten goede komt” aldus Cees de Bil.

Voordelen van het inschakelen van een expert
In mijn ervaring zijn (Z)ZP’ers vaak zelf-doeners. Wat zijn precies de voordelen om wél een specialist in te schakelen? Voor iemand als Cees de Bil, zelf ondernemer, is het duidelijk: “Een specialist geeft antwoord op alle vragen die rond letselschade ontstaan terwijl jij je kan concentreren op fit worden en weer aan de slag gaan. Daarnaast kan een expert aan de verzekeringsspecialisten duidelijk maken wat jouw belangen zijn als ondernemer en op welke wijze die in het gedrang komen of kunnen komen. De specialist kan zorgen dat er budget vrijkomt om de financiële druk niet te laten oplopen. Bovendien kost deze professionele begeleiding jou niets.”

Adviezen
Tot slot nog enkele belangrijke adviezen voor (Z)ZP’ers:

  •    Raadpleeg een arts als je gezondheidsklachten hebt na een ongeval. Dit is belangrijk voor verslaglegging en bewijs.
  •    Maak zo mogelijk foto’s en noteer namen van getuigen als de toedracht vragen kan oproepen.
  •    Wacht niet te lang met het inschakelen van een expert en verzeker je ervan dat hij kostenloos voor je werkt want niet iedere rechtshulpverlener verleent zijn diensten gratis.
  •    Neem de tijd voor herstel. Als ondernemer ben je nogal snel geneigd om door te blijven gaan en daarmee kan je jezelf ook benadelen.
  •    Kijk voor meer informatie op www.letselschadecase.nl en voel je vrij om daar je vragen te stellen.

©Ellen Scholten 2012

Ellen Scholten (MCM) begeleidt, traint en adviseert (aankomend) zelfstandig professionals. Zie www.grensverkenner.nl voor coaching/workshops/intervisie.

Blogs

ZZP Agenda