• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

KvK gaat telefoonnummer van zzp'er uit handelsregister schrappen

Vier op de tien zzp’ers in Nederland geeft aan zeer frequent benaderd te worden door partijen die een aanbieding willen doen. Dit blijkt uit onderzoek van KVK naar hoe ondernemers de openbaarheid van het Handelsregister ervaren.

Het kanaal waarop ondernemers het meest benaderd worden, is de telefoon (78%), gevolgd door email (57%) en adres (17%). Telefonische benadering geeft de grootste overlast. 40% van de ondernemers heeft te maken met telefoontjes die men als zeer hinderlijk ervaart. Om de overlast van telefonische benadering voor ondernemers te beperken gaat KVK het telefoonnummer van eenmanszaken, vof’s en maatschappen niet meer verstrekken in het online adressenbestand. Dit is een maatregel die KVK op korte termijn zelf kan nemen zonder dat er een wetswijziging voor nodig is.

Al enige tijd ontvangt KVK klachten van ondernemers dat zij ongewenst benaderd worden door partijen met een aanbod. Om goed inzichtelijk te maken waar de grootste pijnpunten zitten en wat ondernemers zelf als voorkeursoplossing zien, heeft KVK een onderzoek laten uitvoeren door het onafhankelijke onderzoeksbureau MWM2 naar hoe ondernemers de openbaarheid van het Handelsregister ervaren.  Circa 1700 ondernemers hebben de enquête ingevuld.
Online Data Dialoog

Dilemma

Het onderzoek is onderdeel van een bredere data dialoog. Vanaf 8 november is het Online Data Dialoog Platform live op www.kvk.nl/datadilemmas. Iedereen kan hier meedenken over oplossingen van dilemma’s die spelen bij het thema ‘Openbaarheid van het Handelsregister’. Begin 2019 organiseert KVK een Data Summit. Deze summit is de kick-off van een taskforce van verschillende partijen die gebruik maken van data om samen te praten over verantwoord datagebruik. Samen willen we tot verdere oplossingen komen om misbruik van data en hinder voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Manager Beleid en Juridische Zaken van KVK, Liv van der Veen: “We weten dat sommige ondernemers hinder ervaren van het feit dat hun gegevens verstrekt worden aan eenieder die hierom vraagt. Wij mogen wettelijk geen aanvragen weigeren. Natuurlijk zijn we blij dat uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ondernemers de openbaarheid van het register als positief/neutraal ervaart, maar we zijn er voor alle ondernemers. We werken daarom hard aan oplossingen, maar dat deze niet zwart/wit en dus simpel zijn, wordt nu met dit onderzoek bevestigd. Het onderzoek is de basis om samen met ondernemers, afnemers van data en overheidsinstanties tot een structurele oplossing te komen voor verantwoord datagebruik.”
Cijfers

Onprettig

62% van de ondernemers die gebruik maakt van het Handelsregister, geeft aan dat het de openbare gegevens gebruikt voor rechtszekerheid. Het kunnen zien of een bedrijf echt bestaat en achterhalen met wie ze precies zakendoen, wordt gezien als de grootste waarde van het register. 40% van alle ondernemers (39% zijn zzp’ers) ervaart hinder van telefoontjes van partijen die hen een aanbieding willen doen. Om inzicht te krijgen in wat ondernemers belangrijk vinden, werd de vraag gesteld “Welk bedrijfsgegeven wilt u zeker kunnen vinden in het Handelsregister?”. 63% geeft aan dat het telefoonnummer absoluut vermeld moet worden in het Handelsregister; zzp en mkb staan hier hetzelfde in. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers de openbaarheid van gegevens verschillend ervaren. 71% ervaart het als positief/neutraal. 15% ervaart de openbaarheid van het register als onprettig.

Telefoonnummer zzp'er

KVK wil alles doen wat binnen de wettelijke kaders gedaan kan worden om de overlast van telefonische benadering tegen te gaan. Daarom wordt het telefoonnummer van eenmanszaken (dit zijn met name zzp’ers), en vof’s en maatschappen op korte termijn niet meer verstrekt in het online-adressenbestand. Dit, omdat de groep die hinder ervaart van verkooptelefoontjes, voor het grootste deel bestaat uit zzp’ers met een eenmanszaak. Het online adressenbestand is een product dat in hoofdzaak gebruikt wordt voor het vinden en vervolgens benaderen van potentiële klanten. KVK moet het telefoonnummer wel blijven verstrekken in andere producten, zoals het uittreksel. Het telefoonnummer is een wettelijk verplicht, openbaar gegeven en zoals uit het onderzoek blijkt, is dit ook voor ondernemers van belang.

Scrapen

KVK geeft extra voorlichting aan ondernemers als ze zich inschrijven en wijzen afnemers van gegevens uit het register nog duidelijker op de regels waar zij zich aan moeten houden bij het gebruik daarvan. Daarnaast worden klachten actief doorgegeven aan de autoriteiten die moeten toezien op handhaving van de AVG en de Telecommunicatiewet. Ook onderzoekt KVK hoe de mogelijkheid van ‘scrapen’ van het Handelsregister (gegevens van een website halen zonder dat eigenaar van die site zich hier bewust van is) minder makkelijk gemaakt kan worden.

Blogs

ZZP Agenda