• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

15 juni: Kengetallen CBS over zzp'ers 1e kwartaal 2011 bekend

Alle zzp kengetallen van het eerste kwartaal 2011 van het CBS hebben wij voor je uitgewerkt.

Alle zzp kengetallen van het eerste kwartaal 2011 van het CBS hebben wij hieronder voor je uitgewerkt.

Even de feiten op een rijtje:

  • 29.000 meer zzp'ers, forse toename in het aantal hoogopgeleide zzp'ers
  • 79,7% van de zzp'ers is ouder dan 35 jaar
  • 18% van de zzp'ers is allochtoon
  • 66% van de zzp'ers werkt fulltime

In onderstaand overzicht krijg je een beeld van de zzp markt van dit moment.

 

Persoonskenmerken Waarde   Waarde  
  x1000   procenten  
Totaal mannen en vrouwen 722   100 %
Mannen 468   64,82 %
Vrouwen 254   35,18 %
15 tot 25 jaar 31   4,29 %
25 tot 35 jaar 115   15,93 %
35 tot 45 jaar 221   30,61 %
45 tot 55 jaar 209   28,95 %
55 tot 64 jaar 146   20,22 %
Herkomst: autochtonen 591   81,86 %
Herkomst: allochtonen 129   17,87 %
Herkomst: westerse allochtonen 75   10,39 %
Herkomst: niet westerse allochtonen 54   7,48 %
Herkomst: onbekend .      
Eenpersoonshuishouden 121   16,76 %
Alleenstaande ouder 19   2,63 %
Lid van ouderpaar 334   46,26 %
Lid van paar (geen ouder) 209   28,95 %
Overige positie in huishouden 39   5,40 %
Onderwijsniveau: laag 137   18,98 %
Onderwijsniveau: middelbaar 283   39,20 %
Onderwijsniveau: hoog 294   40,72 %
Onderwijsniveau: onbekend 8   1,11 %
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 49   6,79 %
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 193   26,73 %
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 480   66,48 %
Arbeidsduur: onbekend .      
Heeft een tweede baan 88   12,19 %
Heeft geen tweede baan 634   87,81 %
  .      

 

 

Blogs

ZZP Agenda