• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Kansen voor zzp'ers door nieuwe flexwet

De kabinetsplannen om flexwerkers te beschermen met een vast contract na twee jaar en het recht op een ontslagvergoeding, lijken beter uit te gaan pakken voor zzp’ers. Bijna de helft (47%) van de ondernemers die wel eens gebruik maakt van tijdelijk personeel, zegt naar aanleiding van deze maatregel minder flexwerkers te zullen aannemen en meer zzp’ers te zullen inzetten. Dit blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel naar aanleiding van Prinsjesdag 2013.

Aantal kansen voor starters
De kabinetsplannen om flexwerkers te beschermen met een vast contract na twee jaar en het recht op een ontslagvergoeding, lijken beter uit te gaan pakken voor zzp’ers. Bijna de helft (47%) van de ondernemers die wel eens gebruik maakt van tijdelijk personeel, zegt naar aanleiding van deze maatregel minder flexwerkers te zullen aannemen en meer zzp’ers te zullen inzetten. Dit blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel naar aanleiding van Prinsjesdag 2013.

Kredietsteun voor starters
De 100 miljoen extra die kabinet uittrekt om startende ondernemers te helpen die moeilijk aan krediet kunnen komen, valt goed bij 63% van de ondervraagde ondernemers.
Ook de plannen voor een mkb-investeringsfonds waar pensioenfondsen en verzekeraars 200 miljoen in kunnen pompen, kunnen rekenen op bijval van 65% van de respondenten. De plannen om flexwerkers te beschermen zorgen voor tweedeling in ondernemersland: 37% van de ondervraagden is het eens met deze maatregel tegenover 41% die tegen het voornemen is. Het terugdraaien van de btw van 21% naar 19% was de meest gewenste maatregel (40%).

Financieel advies
Ondernemers schakelen in 77% van de gevallen vanaf de start een financieel adviseur/boekhouder of accountant in voor hun bedrijf. De kabinetsplannen vormen bij ruim een derde van de ondervraagde ondernemers aanleiding om professioneel advies te vragen over de gevolgen voor hun bedrijf, evenveel hebben daar geen behoefte aan (36%). 14% van de ondernemers doet overigens de boekhouding en belasting nog altijd zelf.

Matig optimistisch
Het veelbesproken schrappen van de belastingvoordelen voor ondernemers leidt onder de respondenten  niet tot specifieke zorg voor de nabije toekomst. 45% verwacht in 2014 ondanks de maatregel, net, of goed te kunnen rondkomen. Bijna een derde (30%) van de ondervraagde ondernemers verwacht dat dit door het schrappen van de belastingvoordelen niet zal lukken.

Verwachting
Ondernemers lijken in hun gemoedrust te stabiliseren. Over 2014 verwacht 31% geen verandering ten opzichte van 2013. 31% verwacht een teruggang maar gelukkig ziet 32% het volgende jaar rooskleuriger in. Dat geldt overigens niet voor hun verwachtingen ten aanzien van de huidige regering: maar liefst 62% gelooft niet dat het huidige kabinet de volledige vier jaar zal uitzitten.
Meer informatie over de gevolgen van de kabinetsplannen voor starters en ondernemers op www.kvk.nl/prinsjesdag

KvK Startersdag

De Startersdag vindt plaats op zaterdag  2 november op 16 locaties in het land. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunnen startende ondernemers onder meer een informatiemarkt bezoeken en zich laten voorlichten, onder meer over wetten en regels. Ook worden er diverse presentaties gegeven over onder andere financiën, marketing en social media, en is gelegenheid om te netwerken. De toegang voor de Startersdag is gratis. Op www.kvk.nl/startersdag staat alle informatie over het programma en de locaties en kunnen belangstellenden zich aanmelden.

Bron: kvk

Blogs

ZZP Agenda